qr kod na stranku

Inner London - East - UKI4

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn > Inner London – East


mapka Inner London – East UKI4
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20194
miera nezamestnanosti mladých201916,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201931,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,9
Demografia
počet obyvateľov20192 430 890
hustota obyvateľstva201811 509
index demografickej závislosti201911,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,89
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201929
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,6
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201975,3

Inner London – East in English: UKI4 podregióny: Hackney and Newham, Tower Hamlets, Haringey and Islington, Lewisham and Southwark, Lambeth

demograficky strom UKI4 Inner London – East podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Inner London – East

nace_r2%
B-E34,73 %
F68,85 %
G-I270,220 %
J123,29 %
K89,87 %
L20,92 %
M_N266,420 %
NRP7,31 %
O-Q375,328 %
R-U102,48 %
TOTAL1362100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Inner London – East, 2019 demograficky strom UKI4 Inner London – East demografická pyramída

ostatné: Veľký Londýn, Inner London – East, Inner London – West, Outer London – East and North East, Outer London – South, Outer London – West and North West

susedia: Outer London – West and North West, Inner London – West, Outer London – South, Outer London – East and North East

podregióny: Hackney and Newham, Tower Hamlets, Haringey and Islington, Lewisham and Southwark, Lambeth

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Inner London - East - UKI4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .