qr kod na stranku

Inner London - East - UKI4

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn > Inner London – East


mapka Inner London – East UKI4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201931,4
miera nezamestnanosti20194
miera zamestnanosti201975,3
počet obyvateľov20192 430 890
hustota obyvateľstva201811 509
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201911,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201931,81
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,9
miera nezamestnanosti mladých201916,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201929
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,6
index demografickej závislosti201911,2
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,89

Zamestnanosť podľa sektorov, Inner London – East

nace_r2%
NRP7,31 %
J123,29 %
R-U102,48 %
F68,85 %
K89,87 %
O-Q375,328 %
B-E34,73 %
M_N266,420 %
TOTAL1362100 %
L20,92 %
G-I270,220 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Inner London – East, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Inner London – East

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKI4 Inner London – East demografická pyramída

ostatné: Veľký Londýn, Outer London – South, Inner London – West, Inner London – East, Outer London – West and North West, Outer London – East and North East

susedia: Outer London – West and North West, Inner London – West, Outer London – South, Outer London – East and North East

podregióny: Hackney and Newham, Tower Hamlets, Haringey and Islington, Lewisham and Southwark, Lambeth

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Inner London - East - UKI4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .