qr kod na stranku

Outer London - South - UKI6

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn > Outer London – South


mapka Outer London – South UKI6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201917,2
miera nezamestnanosti20194,1
miera zamestnanosti201976,8
počet obyvateľov20191 316 772
hustota obyvateľstva20183698,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916,4
miera nezamestnanosti mladých201916,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201034,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,4
index demografickej závislosti201922,4
podiel zamestnanosti mužov a žien201986,37

Zamestnanosť podľa sektorov, Outer London – South

nace_r2%
B-E243 %
F48,37 %
G-I122,518 %
J49,17 %
K56,48 %
L9,71 %
M_N123,818 %
O-Q20530 %
R-U49,97 %
TOTAL694,2100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Outer London – South, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Outer London – South

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKI6 Outer London – South demografická pyramída

ostatné: Veľký Londýn, Outer London – South, Inner London – West, Inner London – East, Outer London – West and North West, Outer London – East and North East

susedia: Kent, Inner London – East, Outer London – West and North West, Inner London – West, Outer London – East and North East, Surrey, East and West Sussex

podregióny: Bromley, Croydon, Merton, Kingston upon Thames and Sutton

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Outer London - South - UKI6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI6
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .