qr kod na stranku

Inner London - West - UKI3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Veľký Londýn > Inner London – West


mapka Inner London – West UKI3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201918,2
miera nezamestnanosti20193,6
miera zamestnanosti201973,3
počet obyvateľov20191 190 513
hustota obyvateľstva201810 845
účasť na celoživotnom vzdelávaní201919,6
miera nezamestnanosti mladých201912,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201252,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201910,1
index demografickej závislosti201916,4
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,44

Zamestnanosť podľa sektorov, Inner London – West

nace_r2%
B-E19,23 %
F32,25 %
G-I88,914 %
J569 %
K77,912 %
L7,21 %
M_N145,323 %
O-Q15023 %
R-U61,910 %
TOTAL640,5100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Inner London – West, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Inner London – West

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKI3 Inner London – West demografická pyramída

ostatné: Veľký Londýn, Outer London – South, Inner London – West, Inner London – East, Outer London – West and North West, Outer London – East and North East

susedia: Outer London – South, Inner London – East, Outer London – West and North West

podregióny: Camden and City of London, City of Westminster, Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham, Wandsworth

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Inner London - West - UKI3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKI3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .