qr kod na stranku

Surrey, East and West Sussex - UKJ2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South East England > Surrey, East and West Sussex


mapka Surrey, East and West Sussex UKJ2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201919,6
miera nezamestnanosti20192,7
miera zamestnanosti201979
počet obyvateľov20192 909 838
hustota obyvateľstva2018532,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915,9
miera nezamestnanosti mladých20199
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201925
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,5
index demografickej závislosti201933,7
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,92

Zamestnanosť podľa sektorov, Surrey, East and West Sussex

nace_r2%
A13,41 %
B-E114,88 %
F106,67 %
G-I296,620 %
J82,26 %
K816 %
L17,31 %
M_N219,515 %
O-Q43130 %
R-U96,87 %
TOTAL1460,8100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Surrey, East and West Sussex, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Surrey, East and West Sussex

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKJ2 Surrey, East and West Sussex 1996 demografická pyramída demograficky strom UKJ2 Surrey, East and West Sussex demografická pyramída

ostatné: South East England, Kent, Surrey, East and West Sussex, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Hampshire and Isle of Wight

susedia: Hampshire and Isle of Wight, Kent, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Outer London – West and North West, Outer London – South

podregióny: Brighton and Hove, East Sussex, West Surrey, East Surrey, West Sussex (South West), West Sussex (North East)

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Surrey, East and West Sussex - UKJ2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .