Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Surrey, East and West Sussex - UKJ2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South East England > Surrey, East and West Sussex


mapka Surrey, East and West Sussex UKJ2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190.5
miera nezamestnanosti20192.7
miera zamestnanosti201979
počet obyvateľov20192 909 838
hustota obyvateľstva2018532.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201912.55
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201946
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915.9
miera nezamestnanosti mladých20199
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201925
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198.5
index demografickej závislosti201933.7
podiel zamestnanosti mužov a žien201992.92
podiel nezamestnanosti mužov a žien201970

Zamestnanosť podľa sektorov, Surrey, East and West Sussex

nace_r2%
K816 %
A13.41 %
R-U96.87 %
M_N219.515 %
J82.26 %
L17.31 %
TOTAL1460.8100 %
F106.67 %
O-Q43130 %
B-E114.88 %
G-I296.620 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Surrey, East and West Sussex, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Surrey, East and West Sussex

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKJ2 Surrey, East and West Sussex 1996 demografická pyramída demograficky strom UKJ2 Surrey, East and West Sussex demografická pyramída

ostatné: South East England, Kent, Surrey, East and West Sussex, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Hampshire and Isle of Wight

susedia: Hampshire and Isle of Wight, Kent, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Outer London – West and North West, Outer London – South

podregióny: Brighton and Hove, East Sussex, West Surrey, East Surrey, West Sussex (South West), West Sussex (North East)

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Surrey, East and West Sussex - UKJ2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ2