qr kod na stranku

Kent - UKJ4

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South East England > Kent


mapka Kent UKJ4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201921,1
miera nezamestnanosti20194
miera zamestnanosti201977,1
počet obyvateľov20191 854 717
hustota obyvateľstva2018494,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,6
miera nezamestnanosti mladých201910,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201629,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,7
index demografickej závislosti201931,5
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,39

viac na wikipédii wikidata Q23298 Kent in English: UKJ4 podregióny: Medway, Kent Thames Gateway, East Kent, Mid Kent, West Kent

demograficky strom UKJ4 Kent podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kent

nace_r2%
R-U57,76 %
A12,11 %
B-E72,78 %
F76,89 %
G-I219,424 %
J28,13 %
K37,34 %
L10,31 %
M_N106,312 %
O-Q275,331 %
TOTAL899,3100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Kent, 2019 demograficky strom UKJ4 Kent 1996 demografická pyramída demograficky strom UKJ4 Kent demografická pyramída

ostatné: South East England, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, Kent, Surrey, East and West Sussex, Hampshire and Isle of Wight

susedia: Outer London – South, Outer London – East and North East, Surrey, East and West Sussex

podregióny: Medway, Kent Thames Gateway, East Kent, Mid Kent, West Kent

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kent - UKJ4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKJ4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .