qr kod na stranku

Dorset and Somerset - UKK2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South West England > Dorset and Somerset


mapka Dorset and Somerset UKK2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20160,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201620,8
miera nezamestnanosti20192,2
miera zamestnanosti201979,4
počet obyvateľov20191 336 003
hustota obyvateľstva2018218,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916,7
miera nezamestnanosti mladých20197
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201439
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,7
index demografickej závislosti201942,1
podiel zamestnanosti mužov a žien201991,79

Zamestnanosť podľa sektorov, Dorset and Somerset

nace_r2%
A9,62 %
B-E76,112 %
F518 %
G-I133,421 %
J21,23 %
K213 %
L8,71 %
M_N7912 %
O-Q197,531 %
R-U39,46 %
TOTAL637,8100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dorset and Somerset, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dorset and Somerset

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKK2 Dorset and Somerset 1996 demografická pyramída demograficky strom UKK2 Dorset and Somerset demografická pyramída

ostatné: South West England, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Cornwall, Devon, Dorset and Somerset

susedia: Devon, Hampshire and Isle of Wight, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

podregióny: Bournemouth and Poole, Dorset, Somerset

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dorset and Somerset - UKK2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .