qr kod na stranku

Cornwall - UKK3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South West England > Cornwall


mapka Cornwall UKK3
vlajka Cornwall UKK3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20141,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201439,6
miera nezamestnanosti20192,2
miera zamestnanosti201976
počet obyvateľov2019568 612
hustota obyvateľstva2018159,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní201916,9
miera nezamestnanosti mladých201514,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20189,2
index demografickej závislosti201941,9
podiel zamestnanosti mužov a žien201992,17

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Cornwall

nace_r2%
A5,72 %
B-E26,510 %
F218 %
G-I82,631 %
J5,32 %
K5,82 %
M_N21,38 %
O-Q82,531 %
R-U17,57 %
TOTAL269,2100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cornwall, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cornwall

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKK3 Cornwall 1996 demografická pyramída demograficky strom UKK3 Cornwall demografická pyramída

ostatné: South West England, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Cornwall, Devon, Dorset and Somerset

susedia: Devon

podregióny: Cornwall and Isles of Scilly

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cornwall - UKK3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .