qr kod na stranku

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset - UKK1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South West England > Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset


mapka Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset UKK1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201926
miera nezamestnanosti20192,8
miera zamestnanosti201980
počet obyvateľov20192 516 568
hustota obyvateľstva2018335,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,2
miera nezamestnanosti mladých20198,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201917,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20197,9
index demografickej závislosti201930,2
podiel zamestnanosti mužov a žien201991,5

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset in English: UKK1 podregióny: Bristol, North and North East Somerset, South Gloucestershire, Gloucestershire, Swindon, Wiltshire

demograficky strom UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

nace_r2%
R-U74,46 %
A121 %
B-E154,512 %
F98,17 %
G-I265,820 %
J49,14 %
K51,94 %
L20,82 %
M_N165,513 %
O-Q419,332 %
TOTAL1315100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, 2019 demograficky strom UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset 1996 demografická pyramída demograficky strom UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset demografická pyramída

ostatné: South West England, Cornwall, Devon, Dorset and Somerset, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

susedia: Dorset and Somerset, East Wales, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Hampshire and Isle of Wight, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

podregióny: Bristol, North and North East Somerset, South Gloucestershire, Gloucestershire, Swindon, Wiltshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset - UKK1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .