qr kod na stranku

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset - UKK1

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > South West England > Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset


mapka Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset UKK1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201926
miera nezamestnanosti20192,8
miera zamestnanosti201980
počet obyvateľov20192 516 568
hustota obyvateľstva2018335,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201911,84
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201945,04
účasť na celoživotnom vzdelávaní201917,2
miera nezamestnanosti mladých20198,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201917,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20197,9
index demografickej závislosti201930,2
podiel zamestnanosti mužov a žien201991,5

Zamestnanosť podľa sektorov, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

nace_r2%
J49,14 %
R-U74,46 %
F98,17 %
K51,94 %
O-Q419,332 %
A121 %
B-E154,512 %
M_N165,513 %
TOTAL1315100 %
L20,82 %
G-I265,820 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset 1996 demografická pyramída demograficky strom UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset demografická pyramída

ostatné: South West England, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Cornwall, Devon, Dorset and Somerset

susedia: Dorset and Somerset, East Wales, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Hampshire and Isle of Wight, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

podregióny: Bristol, North and North East Somerset, South Gloucestershire, Gloucestershire, Swindon, Wiltshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset - UKK1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKK1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .