qr kod na stranku

Southern Scotland - UKM9

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Škótsko > Southern Scotland


mapka Southern Scotland UKM9
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20181,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201839,2
miera nezamestnanosti20193,2
miera zamestnanosti201974
počet obyvateľov2019947 186
hustota obyvateľstva201859,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20199,29
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201942,24
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,7
miera nezamestnanosti mladých201911,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201736,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,3
index demografickej závislosti201935,8
podiel zamestnanosti mužov a žien201987,74

Zamestnanosť podľa sektorov, Southern Scotland

nace_r2%
J5,71 %
R-U297 %
F39,89 %
K6,72 %
O-Q155,135 %
A13,43 %
B-E46,411 %
M_N42,910 %
TOTAL439,3100 %
L6,82 %
G-I92,621 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Southern Scotland, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Southern Scotland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKM9 Southern Scotland demografická pyramída

ostatné: Škótsko, Eastern Scotland, West Central Scotland, North Eastern Scotland, Highlands and Islands, Southern Scotland

susedia: Cumbria, Northumberland and Tyne and Wear, West Central Scotland, Eastern Scotland

podregióny: Scottish Borders, Dumfries & Galloway, East Ayrshire and North Ayrshire mainland, South Ayrshire, South Lanarkshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Southern Scotland - UKM9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM9


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM9
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .