qr kod na stranku

Southern Scotland - UKM9

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Škótsko > Southern Scotland


mapka Southern Scotland UKM9
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20193,2
miera nezamestnanosti mladých201911,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20181,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201839,2
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,7
Demografia
počet obyvateľov2019947 186
hustota obyvateľstva201859,7
index demografickej závislosti201935,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien201987,74
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201736,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,3
Zamestnanosť
miera zamestnanosti201974

Southern Scotland in English: UKM9 podregióny: Scottish Borders, Dumfries & Galloway, East Ayrshire and North Ayrshire mainland, South Ayrshire, South Lanarkshire

Zamestnanosť podľa sektorov, Southern Scotland

nace_r2%
A13,43 %
B-E46,411 %
F39,89 %
G-I92,621 %
J5,71 %
K6,72 %
L6,82 %
M_N42,910 %
O-Q155,135 %
R-U297 %
TOTAL439,3100 %

za 2019, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Southern Scotland, 2019 demograficky strom UKM9 Southern Scotland demografická pyramída

ostatné: Škótsko, West Central Scotland, Eastern Scotland, Highlands and Islands, Southern Scotland, North Eastern Scotland

susedia: Cumbria, Northumberland and Tyne and Wear, West Central Scotland, Eastern Scotland

podregióny: Scottish Borders, Dumfries & Galloway, East Ayrshire and North Ayrshire mainland, South Ayrshire, South Lanarkshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Southern Scotland - UKM9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM9


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM9
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .