qr kod na stranku

Highlands and Islands - UKM6

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Škótsko > Highlands and Islands


mapka Highlands and Islands UKM6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20142,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201464
miera nezamestnanosti20182,3
miera zamestnanosti201978
počet obyvateľov2019470 990
hustota obyvateľstva201811,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní201914,4
miera nezamestnanosti mladých201414,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201413,4
index demografickej závislosti201937
podiel zamestnanosti mužov a žien201991,18

Zamestnanosť podľa sektorov, Highlands and Islands

nace_r2%
A12,46 %
B-E20,19 %
F15,77 %
G-I54,825 %
J4,32 %
M_N19,19 %
O-Q6731 %
R-U18,38 %
TOTAL215,4100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Highlands and Islands, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Highlands and Islands

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKM6 Highlands and Islands demografická pyramída

ostatné: Škótsko, Eastern Scotland, West Central Scotland, North Eastern Scotland, Highlands and Islands, Southern Scotland

susedia: West Central Scotland, Eastern Scotland, North Eastern Scotland

podregióny: Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty, Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey, Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands, Vonkajšie Hebridy, Orkneje, Shetlandy

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Highlands and Islands - UKM6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM6
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .