qr kod na stranku

North Eastern Scotland - UKM5

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Škótsko > North Eastern Scotland


mapka North Eastern Scotland UKM5
ukazovateľobdobiehodnota
miera nezamestnanosti20193,2
miera zamestnanosti201977,5
počet obyvateľov2019495 365
hustota obyvateľstva201876,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915,2
miera nezamestnanosti mladých20168,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201812
index demografickej závislosti201926,1
podiel zamestnanosti mužov a žien201985,56

Zamestnanosť podľa sektorov, North Eastern Scotland

nace_r2%
B-E58,423 %
F18,87 %
G-I5220 %
J5,82 %
K4,12 %
M_N28,411 %
O-Q68,127 %
R-U14,46 %
TOTAL256,7100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, North Eastern Scotland, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, North Eastern Scotland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKM5 North Eastern Scotland demografická pyramída

ostatné: Škótsko, Eastern Scotland, West Central Scotland, North Eastern Scotland, Highlands and Islands, Southern Scotland

susedia: Eastern Scotland, Highlands and Islands

podregióny: Aberdeen City, Aberdeenshire and North East Moray

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - North Eastern Scotland - UKM5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .