qr kod na stranku

West Central Scotland - UKM8

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Škótsko > West Central Scotland


mapka West Central Scotland UKM8
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201936,9
miera nezamestnanosti20194,7
miera zamestnanosti201970
počet obyvateľov20191 541 998
hustota obyvateľstva2018800
účasť na celoživotnom vzdelávaní201913,5
miera nezamestnanosti mladých20197,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201532,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,6
index demografickej závislosti201925,1
podiel zamestnanosti mužov a žien201995,81

Zamestnanosť podľa sektorov, West Central Scotland

nace_r2%
B-E65,69 %
F50,27 %
G-I174,324 %
J213 %
K34,45 %
L4,71 %
M_N75,710 %
O-Q256,235 %
R-U51,67 %
TOTAL737,5100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, West Central Scotland, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, West Central Scotland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKM8 West Central Scotland demografická pyramída

ostatné: Škótsko, Eastern Scotland, West Central Scotland, North Eastern Scotland, Highlands and Islands, Southern Scotland

susedia: Highlands and Islands, Southern Scotland, Eastern Scotland

podregióny: East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond, Glasgow City, Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire, North Lanarkshire

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - West Central Scotland - UKM8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM8


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM8
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .