qr kod na stranku

Eastern Scotland - UKM7

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Škótsko > Eastern Scotland


mapka Eastern Scotland UKM7
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201922,8
miera nezamestnanosti20193,4
miera zamestnanosti201975,9
počet obyvateľov20191 998 699
hustota obyvateľstva2018150,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní201915,9
miera nezamestnanosti mladých20197,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201632,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,2
index demografickej závislosti201928,4
podiel zamestnanosti mužov a žien201991,78

Zamestnanosť podľa sektorov, Eastern Scotland

nace_r2%
A9,61 %
B-E10811 %
F68,27 %
G-I239,824 %
J36,14 %
K63,56 %
L8,41 %
M_N113,411 %
O-Q315,131 %
R-U53,15 %
TOTAL1016,9100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Eastern Scotland, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Eastern Scotland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKM7 Eastern Scotland demografická pyramída

ostatné: Škótsko, Eastern Scotland, West Central Scotland, North Eastern Scotland, Highlands and Islands, Southern Scotland

susedia: Highlands and Islands, Southern Scotland, West Central Scotland, North Eastern Scotland

podregióny: Angus and Dundee City, Clackmannanshire and Fife, East Lothian and Midlothian, Edinburgh, City of, Falkirk, Perth & Kinross and Stirling, West Lothian

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Eastern Scotland - UKM7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKM7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .