qr kod na stranku

Northumberland and Tyne and Wear - UKC2

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > North East England > Northumberland and Tyne and Wear


mapka Northumberland and Tyne and Wear UKC2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201931,1
miera nezamestnanosti20195,7
miera zamestnanosti201971
počet obyvateľov20191 455 437
hustota obyvateľstva2018261,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní201912,8
miera nezamestnanosti mladých201914,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201632,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201911,6
index demografickej závislosti201930,9
podiel zamestnanosti mužov a žien201993,72

Zamestnanosť podľa sektorov, Northumberland and Tyne and Wear

nace_r2%
A8,71 %
B-E8012 %
F54,78 %
G-I153,723 %
J264 %
K17,53 %
L5,91 %
M_N64,810 %
O-Q22233 %
R-U33,35 %
TOTAL668,4100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Northumberland and Tyne and Wear, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Northumberland and Tyne and Wear

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKC2 Northumberland and Tyne and Wear 1996 demografická pyramída demograficky strom UKC2 Northumberland and Tyne and Wear demografická pyramída

ostatné: North East England, Northumberland and Tyne and Wear, Tees Valley and Durham

susedia: Cumbria, Tees Valley and Durham, Southern Scotland

podregióny: Northumberland, Tyneside, Tyne and Wear

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Northumberland and Tyne and Wear - UKC2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKC2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKC2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .