qr kod na stranku

South Yorkshire - UKE3

regióny EÚ: Spojené kráľovstvo > Yorkshire and the Humber > South Yorkshire


mapka South Yorkshire UKE3
vlajka South Yorkshire UKE3 erb South Yorkshire UKE3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,3
podiel dlhodobo nezamestnaných201925,4
miera nezamestnanosti20195,1
miera zamestnanosti201971,9
počet obyvateľov20191 404 971
hustota obyvateľstva2018902,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní201918,7
miera nezamestnanosti mladých201915,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201816,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú201913,9
index demografickej závislosti201928
podiel zamestnanosti mužov a žien201987,61

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, South Yorkshire

nace_r2%
B-E74,912 %
F48,58 %
G-I150,424 %
J16,33 %
K16,43 %
L7,11 %
M_N65,910 %
O-Q218,434 %
R-U34,85 %
TOTAL637,1100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, South Yorkshire, 2019

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, South Yorkshire

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom UKE3 South Yorkshire 1996 demografická pyramída demograficky strom UKE3 South Yorkshire demografická pyramída

ostatné: Yorkshire and the Humber, North Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire, East Riding and North Lincolnshire

susedia: West Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, East Riding and North Lincolnshire, North Yorkshire

podregióny: Barnsley, Doncaster and Rotherham, Sheffield

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - South Yorkshire - UKE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/UKE3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .