qr kod na stranku

Írsko – IE

regióny EÚ: Írsko


mapka Írsko IE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20201,925
výdavky na APTP20201,332
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202118,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20215,2
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q27,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q239
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202225,5
pracujúci na čiastočný úväzok2023q217,77
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q28,31
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q227,96
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q226,2
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202046,1
výška minimálnej mzdy v €2023q31909,7
výška minimálnej mzdy v PPS2023q31304,71
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202227 547
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20209,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202258,5
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021105,38
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q290,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q287,5
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q218,9
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q29,9
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q210,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q28,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021219
splátka verejného dlho ako % HDP20220,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q274,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,1

Viac na wikipédii Wikidata Q27 OpenStreetMap 62273 Írsko in English: IE

Podregióny: Írsko, Northern and Western, Southern, Eastern and Midland


demograficky strom IE Írsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q24,5
miera nezamestnanosti mladých2023q212,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q28,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q21,2
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q225,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko

NACE r2%NACE r2%
A101,24 %B-E322,413 %
F165,26 %G-I593,923 %
J163,16 %K119,15 %
L12,50 %M_N273,611 %
NRP9,10 %O-Q674,426 %
R-U112,84 %TOTAL2547,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Írsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 28.7
E: 11.8; U: 3.5; I: 13.4
P: 302.0
E: 207.9; U: 16.4; I: 77.7
P: 275.2
E: 237.5; U: 14.6; I: 23.1
Y30-39P: 42.3
E: 20.7; U: 3.0; I: 18.6
P: 223.6
E: 171.6; U: 9.5; I: 42.5
P: 405.2
E: 365.3; U: 10.0; I: 29.9
Y40-49P: 73.5
E: 43.4; U: 3.6; I: 26.5
P: 250.4
E: 203.4; U: 7.9; I: 39.1
P: 447.1
E: 401.5; U: 9.9; I: 35.7
Y50-59P: 117.6
E: 69.6; U: 4.1; I: 43.9
P: 233.8
E: 176.8; U: 6.8; I: 50.2
P: 273.7
E: 239.8; U: 5.3; I: 28.6
Y60-69P: 154.6
E: 51.8; U: 1.7; I: 101.1
P: 183.4
E: 81.7; U: 2.3; I: 99.4
P: 165.1
E: 80.7; U: 3.2; I: 81.2

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom IE Írsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20225 060 004
hustota obyvateľstva202273,3
index demografickej závislosti202223,1
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q23,3
miera náhrady miezd dôchodkami20220,34
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,37
doba dožitia 50‐ročného človeka202133,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202122,9
demograficky strom IE Írsko demografická pyramída

Susedia: Spojené kráľovstvo

Podregióny: Írsko, Northern and Western, Southern, Eastern and Midland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Írsko – IE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/IE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE