Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Írsko - IE

regióny EÚ: Írsko


mapka Írsko IE
vlajka Írsko IE erb Írsko IE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q21.6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019193
miera nezamestnanosti2021q27.4
miera zamestnanosti2021q268.6
počet obyvateľov20204 964 440
hustota obyvateľstva201971.9
výdavky na PTP ako percento HDP20190.857
výdavky na APTP20190.265
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q239.6
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202021.7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202017.5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q28.5
pracujúci na čiastočný úväzok2021q217.63
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q29.28
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q227.08
rozdiel v platoch mužov a žien201811.3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202058.1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202011
miera nezamestnanosti mladých202015.3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q238.3
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q220.5
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q212.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q211
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q213.9
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q26.4
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020.9
miera náhrady miezd dôchodkami20200.38
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200.41
index demografickej závislosti202022.1
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q287.06
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q296.05
splátka verejného dlho ako % HDP20201
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202046.1
výška minimálnej mzdy v €2021q31723.8
výška minimálnej mzdy v PPS2021q31267
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202025 913

viac na wikipédii

demograficky strom IE Írsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko

nace_r2%
K111.95 %
A102.74 %
R-U105.25 %
M_N239.410 %
J132.86 %
L13.11 %
TOTAL2294.3100 %
F137.36 %
O-Q60326 %
B-E293.813 %
G-I550.924 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko, 2020 demograficky strom IE Írsko 1996 demografická pyramída demograficky strom IE Írsko demografická pyramída

ostatné: Island, Taliansko, Írsko

susedia: Spojené kráľovstvo

podregióny: Írsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Írsko - IE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE