Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Írsko - IE

regióny EÚ: Írsko


mapka Írsko IE
vlajka Írsko IE erb Írsko IE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q41,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q435,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020209
miera nezamestnanosti2021q45
miera zamestnanosti2021q473
počet obyvateľov20215 006 324
hustota obyvateľstva201971,9
výdavky na PTP ako percento HDP20190,857
výdavky na APTP20190,265
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q439,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202132
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202118,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q47,6
pracujúci na čiastočný úväzok2021q418,44
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q49,43
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q428,36
rozdiel v platoch mužov a žien201811,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202163,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,6
miera nezamestnanosti mladých2021q410,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q417,1
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q49,4
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q48,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q48,4
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q48,1
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q44,6
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020
miera náhrady miezd dôchodkami20200,38
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,4
index demografickej závislosti202122,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q489,86
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q496,08
splátka verejného dlho ako % HDP20210,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202046,1
výška minimálnej mzdy v €2022q11774,5
výška minimálnej mzdy v PPS2022q11267,88
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202126 533

viac na wikipédii

demograficky strom IE Írsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko

nace_r2%
K1185 %
L12,71 %
O-Q641,827 %
NRP16,41 %
TOTAL2389,2100 %
J148,76 %
R-U102,54 %
B-E307,713 %
A106,44 %
M_N253,611 %
F137,76 %
G-I543,623 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Írsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 30.7
E: 10.2; U: 2.7; I: 17.8
P: 304.6
E: 179.1; U: 23.7; I: 101.8
P: 246.9
E: 198.3; U: 18.0; I: 30.6
Y30-39P: 54.9
E: 27.7; U: 3.4; I: 23.8
P: 238.3
E: 172.6; U: 11.1; I: 54.6
P: 392.4
E: 344.0; U: 12.0; I: 36.4
Y40-49P: 80.4
E: 46.1; U: 2.8; I: 31.5
P: 253.2
E: 196.3; U: 8.7; I: 48.2
P: 400.0
E: 348.0; U: 11.0; I: 41.0
Y50-59P: 132.6
E: 75.9; U: 3.9; I: 52.8
P: 225.0
E: 162.1; U: 7.0; I: 55.9
P: 238.6
E: 199.4; U: 6.5; I: 32.7
Y60-69P: 179.3
E: 57.0; U: 2.3; I: 120.0
P: 158.0
E: 68.1; U: 2.5; I: 87.4
P: 136.8
E: 62.8; U: 2.3; I: 71.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IE Írsko 1996 demografická pyramída demograficky strom IE Írsko demografická pyramída

ostatné: Island, Taliansko, Írsko

susedia: Spojené kráľovstvo

podregióny: Írsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Írsko - IE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .