qr kod na stranku

Írsko – IE

regióny EÚ: Írsko


mapka Írsko IE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20201,925
výdavky na APTP20201,332
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202312,3
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202317,9
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20235
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q47
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q438,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202321,8
pracujúci na čiastočný úväzok202317,81
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20239,07
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q427,56
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q427
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202046,1
výška minimálnej mzdy v €2024q12146,3
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11508,44
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202330 327
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20229,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202361,4
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021105,38
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q489,14
podiel nezamestnanosti mužov a žien202395,45
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q415,4
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q48,8
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q46,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023212
splátka verejného dlho ako % HDP20230,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202374
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,1

Viac na wikipédii Wikidata Q27 OpenStreetMap 62273 Írsko in English: IE

Podregióny: Írsko, Northern and Western, Southern, Eastern and Midland


demograficky strom IE Írsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q44,3
miera nezamestnanosti mladých2023q49,4
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q49,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q41,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q423

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko

NACE r2%NACE r2%
A107,84 %B-E325,312 %
F166,56 %G-I628,723 %
J174,16 %K1255 %
L11,10 %M_N290,111 %
NRP7,10 %O-Q725,727 %
R-U1235 %TOTAL2684,5100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Írsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 27.7
E: 6.5; U: 8.2; I: 13.0
P: 294.9
E: 202.6; U: 16.2; I: 76.1
P: 276.4
E: 238.6; U: 14.5; I: 23.3
Y30-39P: 43.9
E: 21.3; U: 3.1; I: 19.5
P: 231.3
E: 176.7; U: 9.8; I: 44.8
P: 427.6
E: 384.9; U: 10.7; I: 32.0
Y40-49P: 74.9
E: 44.4; U: 3.5; I: 27.0
P: 252.3
E: 204.5; U: 8.0; I: 39.8
P: 451.1
E: 405.3; U: 9.9; I: 35.9
Y50-59P: 121.1
E: 71.7; U: 4.1; I: 45.3
P: 239.6
E: 181.6; U: 7.0; I: 51.0
P: 281.3
E: 246.8; U: 5.5; I: 29.0
Y60-69P: 158.0
E: 53.1; U: 1.7; I: 103.2
P: 186.3
E: 83.1; U: 2.4; I: 100.8
P: 167.5
E: 81.8; U: 3.0; I: 82.7

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom IE Írsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.271395e+06
hustota obyvateľstva202275,2
index demografickej závislosti202323,2
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q43,8
miera náhrady miezd dôchodkami20220,38
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,42
doba dožitia 50‐ročného človeka202133,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202122,9
demograficky strom IE Írsko demografická pyramída

Susedia: Spojené kráľovstvo

Podregióny: Írsko, Northern and Western, Southern, Eastern and Midland

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Írsko – IE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RIE, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE