qr kod na stranku

Írsko - IE

regióny EÚ: Írsko


mapka Írsko IE
vlajka Írsko IE erb Írsko IE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q41,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q427,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021219
miera nezamestnanosti2022q44,3
miera zamestnanosti2022q473,2
počet obyvateľov20215 006 324
hustota obyvateľstva201971,9
výdavky na PTP ako percento HDP20202,318
výdavky na APTP20201,355
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202132
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202118,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20215,2
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q46,9
rozdiel v platoch mužov a žien20209,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,6
miera nezamestnanosti mladých2022q49,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q416,8
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q47,4
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q48
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q49,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q47,9
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q43,4
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,1
miera náhrady miezd dôchodkami20210,39
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,39
index demografickej závislosti202122,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q487,82
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4104,76
podiel miezd na HDP2022q424,8
splátka verejného dlho ako % HDP20210,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202046,1
výška minimálnej mzdy v €2023q11909,7
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11327,9
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202126 946

viac na wikipédii

demograficky strom IE Írsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko

nace_r2%
A1074 %
B-E309,313 %
F138,66 %
G-I547,123 %
J1496 %
K118,55 %
L12,71 %
M_N255,211 %
O-Q64427 %
R-U102,74 %
TOTAL2389,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Írsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 30.7
E: 10.2; U: 2.7; I: 17.8
P: 304.6
E: 179.1; U: 23.7; I: 101.8
P: 246.9
E: 198.3; U: 18.0; I: 30.6
Y30-39P: 54.9
E: 27.7; U: 3.4; I: 23.8
P: 238.3
E: 172.6; U: 11.1; I: 54.6
P: 392.4
E: 344.0; U: 12.0; I: 36.4
Y40-49P: 80.4
E: 46.1; U: 2.8; I: 31.5
P: 253.2
E: 196.3; U: 8.7; I: 48.2
P: 400.0
E: 348.0; U: 11.0; I: 41.0
Y50-59P: 132.6
E: 75.9; U: 3.9; I: 52.8
P: 225.0
E: 162.1; U: 7.0; I: 55.9
P: 238.6
E: 199.4; U: 6.5; I: 32.7
Y60-69P: 179.3
E: 57.0; U: 2.3; I: 120.0
P: 158.0
E: 68.1; U: 2.5; I: 87.4
P: 136.8
E: 62.8; U: 2.3; I: 71.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IE Írsko 1996 demografická pyramída demograficky strom IE Írsko demografická pyramída

ostatné: Island, Taliansko, Írsko

susedia: Spojené kráľovstvo

podregióny: Írsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Írsko - IE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .