qr kod na stranku

Southern - IE05

regióny EÚ: Írsko > Írsko > Southern


mapka Southern IE05
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212
podiel dlhodobo nezamestnaných202130,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021261
miera nezamestnanosti20216,6
miera zamestnanosti202168,1
počet obyvateľov20211 654 261
hustota obyvateľstva201955,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112
miera nezamestnanosti mladých202114,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201823,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,8
index demografickej závislosti202125
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,48
demograficky strom IE05 Southern podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Southern

nace_r2%
A47,46 %
B-E123,516 %
F46,66 %
G-I174,323 %
J334 %
K22,13 %
M_N75,410 %
O-Q199,126 %
R-U33,94 %
TOTAL760,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Southern, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Southern

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IE05 Southern demografická pyramída

ostatné: Írsko, Southern, Northern and Western, Eastern and Midland

susedia: Eastern and Midland, Northern and Western

podregióny: Mid-West, South-East, South-West

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Southern - IE05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE05
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .