qr kod na stranku

Írsko - IE0

regióny EÚ: Írsko > Írsko


mapka Írsko IE0
vlajka Írsko IE0 erb Írsko IE0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020209
miera nezamestnanosti20216,3
miera zamestnanosti202169,8
počet obyvateľov20215 006 324
hustota obyvateľstva201971,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,8
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202127,14
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,6
miera nezamestnanosti mladých202114,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202123
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,8
index demografickej závislosti202122,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,16
demograficky strom IE0 Írsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko

nace_r2%
J1496 %
R-U102,74 %
F138,66 %
K118,55 %
O-Q64427 %
A1074 %
B-E309,313 %
M_N255,211 %
TOTAL2389,2100 %
L12,71 %
G-I547,123 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Írsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Írsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IE0 Írsko 1996 demografická pyramída demograficky strom IE0 Írsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Írsko (ír. Éire/Poblacht na hÉireann, angl. Ireland/Republic of Ireland) je štát v západnej Európe, zaberajúci približne päť šestín povrchu ostrova Írsko. Zostávajúca šestina, označovaná ako Severné Írsko, je súčasťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Hlavným mestom Írska je Dublin vo východnej časti krajiny, v ktorom žije viac ako 553-tisíc obyvateľov. (údaje z roku 2016). V aglomerácii Dublinu (Greater Dublin) žije dokonca až 1 904 806 obyvateľov (2016), čo predstavuje takmer štvrtinu všetkých obyvateľov Írska.

Írsko je unitárny štát, parlamentná republika s prezidentom ako hlavou štátu. Írsko vyhlásilo nezávislosť už v roku 1919, táto Írska republika bola uznaná Spojeným kráľovstvom po podpísaní anglicko-írskej zmluvy (1922). Írsko tak získalo nezávislosť, vystupovalo pod názvom Írsky slobodný štát do roku 1937.

Povrch a charakter územia

Írsko je nížinatá krajina.

ostatné: Írsko, Írsko

susedia: Severné Írsko

podregióny: Northern and Western, Southern, Eastern and Midland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Írsko - IE0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .