qr kod na stranku

Northern and Western - IE04

regióny EÚ: Írsko > Írsko > Northern and Western


mapka Northern and Western IE04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202125,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202183
miera nezamestnanosti20215,2
miera zamestnanosti202169,5
počet obyvateľov2021884 580
hustota obyvateľstva201935
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,2
miera nezamestnanosti mladých202112,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201829,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218
index demografickej závislosti202126,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,21

Zamestnanosť podľa sektorov, Northern and Western

nace_r2%
A35,59 %
B-E65,616 %
F25,46 %
G-I9323 %
J14,74 %
K12,93 %
M_N31,78 %
O-Q115,428 %
R-U15,44 %
TOTAL412,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Northern and Western, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Northern and Western

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IE04 Northern and Western demografická pyramída

ostatné: Írsko, Southern, Northern and Western, Eastern and Midland

susedia: Severné Írsko, Southern, Eastern and Midland

podregióny: Border, West

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Northern and Western - IE04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IE04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .