qr kod na stranku

Island – IS

regióny EÚ: Island


mapka Island IS
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202227,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202016,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20205,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q211,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q237,9
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20227,1
pracujúci na čiastočný úväzok2023q217,79
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q26,32
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q231,11
Minimálna a priemerná mzda
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202234 559
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202110,4
podiel dožitia v zdraví mužov a žien201887,82
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q295,86
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q262,22
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q212,8
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q28,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q25,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022128
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q285,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201811

Viac na wikipédii Wikidata Q189 OpenStreetMap 299133 Island in English: IS

Podregióny: Island, Island


demograficky strom IS Island podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q23,7
miera nezamestnanosti mladých2023q29,7
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q26,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q30,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q115,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Island

NACE r2%NACE r2%
A8,64 %B-E21,410 %
F16,38 %G-I49,123 %
J105 %K63 %
L1,11 %M_N18,59 %
O-Q65,331 %R-U13,66 %
TOTAL210,4100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Island, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Island

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.6
E: 10.1; U: 0.9; I: 2.6
P: 26.2
E: 20.4; U: 1.2; I: 4.6
P: 11.8
E: 10.2; U: 0.4; I: 1.2
Y30-39P: 9.5
E: 7.4; U: 0.5; I: 1.6
P: 20.1
E: 17.0; U: 0.5; I: 2.6
P: 25.6
E: 23.6; U: 0.8; I: 1.2
Y40-49P: 7.9
E: 6.0; U: 0.3; I: 1.6
P: 16.1
E: 14.6; U: 0.4; I: 1.1
P: 25.3
E: 23.7; U: 0.6; I: 1.0
Y50-59P: 9.0
E: 6.2; U: 0.3; I: 2.5
P: 17.5
E: 15.3; U: 0.2; I: 2.0
P: 17.4
E: 16.2; U: 0.2; I: 1.0
Y60-69P: 8.6
E: 4.3; U: 0.2; I: 4.1
P: 18.3
E: 12.1; U: 0.2; I: 6.0
P: 12.1
E: 8.9; U: 0.1; I: 3.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom IS Island 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022376 248
hustota obyvateľstva20223,7
index demografickej závislosti202222,5
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q23,2
miera náhrady miezd dôchodkami20180,57
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20180,63
doba dožitia 50‐ročného človeka202134,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví201822,3
demograficky strom IS Island demografická pyramída

Podregióny: Island, Island

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Island – IS, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/IS


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS