qr kod na stranku

Island - IS

regióny EÚ: Island


mapka Island IS
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q11,4
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q115,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021119
miera nezamestnanosti2022q43,4
miera zamestnanosti2022q483,3
počet obyvateľov2022376 248
hustota obyvateľstva20193,6
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439,4
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20209,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202016,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20205,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q49,6
rozdiel v platoch mužov a žien202110,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní202123,9
miera nezamestnanosti mladých2022q46
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q48,1
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q29,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q43,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q47,5
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q23,2
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201811
miera náhrady miezd dôchodkami20180,57
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20180,63
index demografickej závislosti202222,5
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q497,74
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q459,52
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202133 616
  • Island in English: IS
  • podregióny: Island
demograficky strom IS Island podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Island

nace_r2%
A8,14 %
B-E21,611 %
F15,68 %
G-I43,922 %
J9,15 %
K6,43 %
L1,11 %
M_N17,19 %
O-Q61,131 %
R-U12,76 %
TOTAL197100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Island, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Island

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.1
E: 9.7; U: 0.8; I: 2.6
P: 26.0
E: 20.3; U: 1.5; I: 4.2
P: 12.2
E: 10.0; U: 0.9; I: 1.3
Y30-39P: 10.2
E: 7.9; U: 0.6; I: 1.7
P: 16.7
E: 13.7; U: 1.0; I: 2.0
P: 24.6
E: 21.6; U: 1.2; I: 1.8
Y40-49P: 7.7
E: 5.8; U: 0.5; I: 1.4
P: 14.5
E: 12.3; U: 0.7; I: 1.5
P: 24.4
E: 22.4; U: 0.6; I: 1.4
Y50-59P: 11.7
E: 7.9; U: 0.5; I: 3.3
P: 14.9
E: 12.6; U: 0.4; I: 1.9
P: 16.8
E: 15.3; U: 0.2; I: 1.3
Y60-69P: 11.6
E: 5.9; U: 0.2; I: 5.5
P: 13.7
E: 8.7; U: 0.3; I: 4.7
P: 12.1
E: 8.9; U: 0.1; I: 3.1

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IS Island 1996 demografická pyramída demograficky strom IS Island demografická pyramída

ostatné: Island, Taliansko, Írsko

podregióny: Island

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Island - IS, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .