Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Island - IS

regióny EÚ: Island


mapka Island IS
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q11,4
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q115,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020120
miera nezamestnanosti2021q44,6
miera zamestnanosti2021q481,1
počet obyvateľov2021368 792
hustota obyvateľstva20193,6
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q439,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20209,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202016,7
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q411,4
pracujúci na čiastočný úväzok2021q420,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q49,81
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q432,33
rozdiel v platoch mužov a žien202013
účasť na celoživotnom vzdelávaní202123,9
miera nezamestnanosti mladých2021q48,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q412,7
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q212,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q46,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q47,3
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q43,5
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201811
miera náhrady miezd dôchodkami20180,57
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20180,63
index demografickej závislosti202122,1
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q494,13
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q469,81
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202132 883
  • Island in English: IS
  • podregióny: Island
demograficky strom IS Island podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Island

nace_r2%
K6,43 %
L1,11 %
O-Q6131 %
TOTAL197100 %
J9,15 %
R-U12,76 %
B-E21,611 %
A7,94 %
M_N17,19 %
F15,68 %
G-I4422 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Island, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Island

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.1
E: 9.7; U: 0.8; I: 2.6
P: 26.0
E: 20.3; U: 1.5; I: 4.2
P: 12.2
E: 10.0; U: 0.9; I: 1.3
Y30-39P: 10.2
E: 7.9; U: 0.6; I: 1.7
P: 16.7
E: 13.7; U: 1.0; I: 2.0
P: 24.6
E: 21.6; U: 1.2; I: 1.8
Y40-49P: 7.7
E: 5.8; U: 0.5; I: 1.4
P: 14.5
E: 12.3; U: 0.7; I: 1.5
P: 24.4
E: 22.4; U: 0.6; I: 1.4
Y50-59P: 11.7
E: 7.9; U: 0.5; I: 3.3
P: 14.9
E: 12.6; U: 0.4; I: 1.9
P: 16.8
E: 15.3; U: 0.2; I: 1.3
Y60-69P: 11.6
E: 5.9; U: 0.2; I: 5.5
P: 13.7
E: 8.7; U: 0.3; I: 4.7
P: 12.1
E: 8.9; U: 0.1; I: 3.1

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IS Island 1996 demografická pyramída demograficky strom IS Island demografická pyramída

ostatné: Island, Taliansko, Írsko

podregióny: Island

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Island - IS, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .