Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Island - IS

regióny EÚ: ÍSLAND


mapka ÍSLAND IS

ukazovateľ obdobie hodnota dlhodobá nezamestnanosť 2012q3 1.9 miera nezamestnanosti 2019q1 3.1 miera zamestnanosti 2019q1 84.1 počet obyvateľov 2018 348450 hustota obyvateľstva 2017 3.4 odpracované hodiny u osôb na plný úväzok 2019q1 42.9 percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu 2018 6.8 percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu 2018 16.5 percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú 2019q1 5.3 rozdiel v platoch mužov a žien 2017 15.5 účasť na celoživotnom vzdelávaní 2018 21.5 miera nezamestnanosti mladých 2018 6.1 nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú 2019q1 4.9 miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním 2019q1 5.5 ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia 2016 12.2 index demografickej závislosti 2018 21.1 podiel zamestnanosti mužov a žien 2019q1 97.07

ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2012q31.9
miera nezamestnanosti2019q13.1
miera zamestnanosti2019q184.1
počet obyvateľov2018348 450
hustota obyvateľstva20173.4
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2019q142.9
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20186.8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu201816.5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2019q15.3
rozdiel v platoch mužov a žien201715.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní201821.5
miera nezamestnanosti mladých20186.1
nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú2019q14.9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2019q15.5
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201612.2
index demografickej závislosti201821.1
podiel zamestnanosti mužov a žien2019q197.07

* ÍSLAND in English: IS

demograficky strom IS ÍSLAND demografická pyramída

ostatné: ÍSLAND, IRELAND, Taliansko

podregióny: ÍSLAND


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS