qr kod na stranku

Island – IS

regióny EÚ: Island


mapka Island IS
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202326,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202312,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20233,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2024q18,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2024q138,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20237,6
pracujúci na čiastočný úväzok202317,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20238,12
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2024q128,3
Minimálna a priemerná mzda
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202334 866
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20229,3
podiel dožitia v zdraví mužov a žien201887,82
podiel zamestnanosti mužov a žien202394,64
podiel nezamestnanosti mužov a žien202379,49
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2024q110,5
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q28,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20233,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022126
HICP infláciaz apríla 20244,6
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2024q183,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201911,7
voľné pracovné miesta2024q12,4

Viac na wikipédii Wikidata Q189 OpenStreetMap 299133 Island in English: IS

Podregióny: Island, Island


demograficky strom IS Island podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,7
miera nezamestnanosti mladých2024q18,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2024q17
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,3
podiel dlhodobo nezamestnaných20239,4

Zamestnanosť podľa sektorov, Island

NACE r2%NACE r2%
A8,14 %B-E24,111 %
F15,97 %G-I51,723 %
J115 %K5,52 %
L1,71 %M_N21,910 %
NRP1,81 %O-Q64,629 %
R-U14,16 %TOTAL220,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Island, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Island

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.6
E: 10.1; U: 0.9; I: 2.6
P: 26.2
E: 20.4; U: 1.2; I: 4.6
P: 11.8
E: 10.2; U: 0.4; I: 1.2
Y30-39P: 9.5
E: 7.4; U: 0.5; I: 1.6
P: 20.1
E: 17.0; U: 0.5; I: 2.6
P: 25.6
E: 23.6; U: 0.8; I: 1.2
Y40-49P: 7.9
E: 6.0; U: 0.3; I: 1.6
P: 16.1
E: 14.6; U: 0.4; I: 1.1
P: 25.3
E: 23.7; U: 0.6; I: 1.0
Y50-59P: 9.0
E: 6.2; U: 0.3; I: 2.5
P: 17.5
E: 15.3; U: 0.2; I: 2.0
P: 17.4
E: 16.2; U: 0.2; I: 1.0
Y60-69P: 8.6
E: 4.3; U: 0.2; I: 4.1
P: 18.3
E: 12.1; U: 0.2; I: 6.0
P: 12.1
E: 8.9; U: 0.1; I: 3.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom IS Island 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023387 758
hustota obyvateľstva20223,8
index demografickej závislosti202322,5
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q23,2
miera náhrady miezd dôchodkami20190,6
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20190,68
doba dožitia 50‐ročného človeka202233,5
doba dožitia 50‐ročného v zdraví201822,3
demograficky strom IS Island demografická pyramída

Podregióny: Island, Island

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Island – IS, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RIS, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS