qr kod na stranku

Island - IS0

regióny EÚ: Island > Island


mapka Island IS0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202117,5
miera nezamestnanosti20216,3
miera zamestnanosti202179,8
počet obyvateľov2021368 792
hustota obyvateľstva20193,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,12
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202131,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202123,9
miera nezamestnanosti mladých202112,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202115,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215
index demografickej závislosti202122,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,09
demograficky strom IS0 Island podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Island

nace_r2%
J9,15 %
R-U12,76 %
F15,68 %
K6,43 %
O-Q61,131 %
A8,14 %
B-E21,611 %
M_N17,19 %
TOTAL197100 %
L1,11 %
G-I43,922 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Island, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Island

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IS0 Island 1996 demografická pyramída demograficky strom IS0 Island demografická pyramída

ostatné: Island, Island

podregióny: Island

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Island - IS0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .