qr kod na stranku

Island - IS00

regióny EÚ: Island > Island > Island


mapka Island IS00
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,9
miera nezamestnanosti mladých20228,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202212,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202227,1
Demografia
počet obyvateľov2022376 248
hustota obyvateľstva20223,7
index demografickej závislosti202222,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202295,31
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202211
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20224,1
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202283,3

viac na wikipédii wikidata Q189 Island in English: IS00 podregióny: Höfuðborgarsvæði, Landsbyggð

demograficky strom IS00 Island podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Island

nace_r2%
A8,64 %
B-E21,410 %
F16,38 %
G-I49,123 %
J105 %
K63 %
L1,11 %
M_N18,59 %
O-Q65,331 %
R-U13,66 %
TOTAL210,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Island, 2022 demograficky strom IS00 Island 1996 demografická pyramída demograficky strom IS00 Island demografická pyramída

Z wikipédie:

Island je ostrovný štát neďaleko Grónska považovaný za súčasť Európy.

Dejiny

Prvými obyvateľmi Islandu boli pravdepodobne Nóri a Kelti (írski a škótski), ktorí prichádzali na Island koncom 9. storočia a aj v 10. storočí. Vikingskí náčelníci zakladali tzv. „thingy“, čo boli miestne snemy, ktoré verejne urovnávali spory a konflikty medzi osadníkmi. Okolo roku 930 bol založený Althing a tento národný snem môžeme pokladať za najstarší európsky parlament. Jeho rozhodnutím bolo v rokoch 999 – 1000 prijaté kresťanstvo. Paradoxom uznesenia Althingu bolo, že hoci sa v zemi ustanovilo za náboženstvo kresťanstvo, v druhom bode uznesenia sa nariaďovalo všetkým lodiam, aby pri priblížení k zemi zložili z čelení dračie hlavy, aby neodstrašili ochranných duchov zeme. V 16.

ostatné: Island, Island

podregióny: Höfuðborgarsvæði, Landsbyggð

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Island - IS00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .