qr kod na stranku

Island - IS00

regióny EÚ: Island > Island > Island


mapka Island IS00
vlajka Island IS00 erb Island IS00
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202117,5
miera nezamestnanosti20216,3
miera zamestnanosti202179,8
počet obyvateľov2021368 792
hustota obyvateľstva20193,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,12
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202131,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202123,9
miera nezamestnanosti mladých202112,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202115,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215
index demografickej závislosti202122,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,09

viac na wikipédii

demograficky strom IS00 Island podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Island

nace_r2%
J9,15 %
R-U12,76 %
F15,68 %
K6,43 %
O-Q61,131 %
A8,14 %
B-E21,611 %
M_N17,19 %
TOTAL197100 %
L1,11 %
G-I43,922 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Island, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Island

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom IS00 Island 1996 demografická pyramída demograficky strom IS00 Island demografická pyramída

Z wikipédie:

Island je ostrovný štát neďaleko Grónska považovaný za súčasť Európy.

Dejiny

Prvými obyvateľmi Islandu boli pravdepodobne Nóri a Kelti (írski a škótski), ktorí prichádzali na Island koncom 9. storočia a aj v 10. storočí. Vikingskí náčelníci zakladali tzv. „thingy“, čo boli miestne snemy, ktoré verejne urovnávali spory a konflikty medzi osadníkmi. Okolo roku 930 bol založený Althing a tento národný snem môžeme pokladať za najstarší európsky parlament. Jeho rozhodnutím bolo v rokoch 999 – 1000 prijaté kresťanstvo. Paradoxom uznesenia Althingu bolo, že hoci sa v zemi ustanovilo za náboženstvo kresťanstvo, v druhom bode uznesenia sa nariaďovalo všetkým lodiam, aby pri priblížení k zemi zložili z čelení dračie hlavy, aby neodstrašili ochranných duchov zeme. V 16.

ostatné: Island, Island

podregióny: Höfuðborgarsvæði, Landsbyggð

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Island - IS00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/IS00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .