qr kod na stranku

Malta - MT

regióny EÚ: Malta


mapka Malta MT
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2022q42,9
miera nezamestnanosti mladých2022q49
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q43,6
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q487,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q31,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q359
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20202,99
výdavky na APTP20200,062
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202212,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202116,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20218,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q46,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q438,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202212,3
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q145,4
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202342,7
výška minimálnej mzdy v €2023q1835,16
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1952,11
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202221 252
Demografia
počet obyvateľov2022520 971
hustota obyvateľstva20221656,7
index demografickej závislosti202228,5
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202110,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202255,7
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q486,07
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2018q328,1
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q29,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q47,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021102
splátka verejného dlho ako % HDP20221
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2022q478,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202019
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2015q45,9
miera náhrady miezd dôchodkami20210,55
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,46

Malta in English: MT podregióny: Malta, Malta

demograficky strom MT Malta podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Malta

nace_r2%
A2,31 %
B-E31,511 %
F17,56 %
G-I69,424 %
J12,44 %
K17,66 %
L3,71 %
M_N31,311 %
O-Q71,925 %
R-U25,59 %
TOTAL283,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Malta, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Malta

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 10.8
E: 8.2; U: 1.3; I: 1.3
P: 35.1
E: 29.0; U: 1.3; I: 4.8
P: 25.3
E: 22.5; U: 0.7; I: 2.1
Y30-39P: 22.8
E: 18.5; U: 0.8; I: 3.5
P: 36.1
E: 32.6; U: 0.7; I: 2.8
P: 38.0
E: 36.1; U: 0.4; I: 1.5
Y40-49P: 28.2
E: 22.4; U: 0.4; I: 5.4
P: 23.9
E: 21.9; U: 0.2; I: 1.8
P: 24.5
E: 23.2; U: 0.6; I: 0.7
Y50-59P: 28.3
E: 18.4; U: 0.4; I: 9.5
P: 18.6
E: 16.3; U: 0.2; I: 2.1
P: 11.8
E: 10.4; U: 0.4; I: 1.0
Y60-69P: 40.2
E: 8.1; U: 0.0; I: 32.1
P: 13.1
E: 5.6; U: 0.0; I: 7.5
P: 6.2
E: 2.6; U: 0.0; I: 3.6

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom MT Malta 1996 demografická pyramída demograficky strom MT Malta demografická pyramída

Z wikipédie:

Malta, dlhý tvar Maltská republika (po maltsky Repubblika ta’ Malta, angl. Republic of Malta), je malý ostrovný štát v Stredozemnom mori medzi Sicíliou a severnou Afrikou.

Strategická poloha Malty v Stredozemskom mori definovala jej významnosť ako dôležitý obchodný uzol. V priebehu histórie bola ovládaná Feničanmi, Kartágom, Rímom, Byzantskou ríšou, Francúzmi a Spojeným kráľovstvom ako námorná základňa. Nezávislosť od Spojeného kráľovstva získala v roku 1964, stále je však členom Spoločenstva národov. V roku 2004 sa stala členským štátom Európskej únie a v roku 2008 prijala euro.

Hlavným mestom Malty je Valletta. Oficiálnym jazykom je maltčina a angličtina. Dôležitým ekonomickým odvetvím sú stavba lodí a spotrebný priemysel, ktorý z veľkej časti vyrába na vývoz. Ďalším zdrojom príjmov je najmä v posledných rokoch cestovný ruch.

Etymológia

Pôvod slova „Malta“ je neistý.

podregióny: Malta, Malta

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Malta - MT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MT
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .