qr kod na stranku

Malta - MT00

regióny EÚ: Malta > Malta > Malta


mapka Malta MT00
vlajka Malta MT00 erb Malta MT00
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202097
miera nezamestnanosti20213,4
miera zamestnanosti202175,5
počet obyvateľov2021516 100
hustota obyvateľstva20191595,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,03
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202117,78
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,9
miera nezamestnanosti mladých20219,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202121,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,8
index demografickej závislosti202127,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,38

viac na wikipédii

demograficky strom MT00 Malta podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Malta

nace_r2%
J10,54 %
R-U25,710 %
F17,46 %
K16,46 %
O-Q68,926 %
A2,21 %
B-E31,912 %
M_N2911 %
TOTAL269,5100 %
L4,72 %
G-I6323 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Malta, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Malta

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom MT00 Malta 1996 demografická pyramída demograficky strom MT00 Malta demografická pyramída

Z wikipédie:

Malta, dlhý tvar Maltská republika (po maltsky Repubblika ta’ Malta, angl. Republic of Malta), je malý ostrovný štát v Stredozemnom mori medzi Sicíliou a severnou Afrikou.

Strategická poloha Malty v Stredozemskom mori definovala jej významnosť ako dôležitý obchodný uzol. V priebehu histórie bola ovládaná Feničanmi, Kartágom, Rímom, Byzantskou ríšou, Francúzmi a Spojeným kráľovstvom ako námorná základňa. Nezávislosť od Spojeného kráľovstva získala v roku 1964, stále je však členom Spoločenstva národov. V roku 2004 sa stala členským štátom Európskej únie a v roku 2008 prijala euro.

Hlavným mestom Malty je Valletta. Oficiálnym jazykom je maltčina a angličtina. Dôležitým ekonomickým odvetvím sú stavba lodí a spotrebný priemysel, ktorý z veľkej časti vyrába na vývoz. Ďalším zdrojom príjmov je najmä v posledných rokoch cestovný ruch.

Etymológia

Pôvod slova „Malta“ je neistý.

ostatné: Malta, Malta

podregióny: Malta, Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Malta - MT00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MT00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MT00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .