qr kod na stranku

Malta - MT0

regióny EÚ: Malta > Malta


mapka Malta MT0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202097
miera nezamestnanosti20213,5
miera zamestnanosti202175,5
počet obyvateľov2021516 100
hustota obyvateľstva20191595,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,1
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202118,18
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,9
miera nezamestnanosti mladých20219,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202119,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,8
index demografickej závislosti202127,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien202186,11
  • Malta in English: MT0
  • podregióny: Malta
demograficky strom MT0 Malta podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Malta

nace_r2%
L4,82 %
J10,94 %
R-U24,59 %
F15,86 %
K15,86 %
O-Q69,826 %
A2,31 %
B-E32,612 %
M_N28,911 %
TOTAL269,6100 %
G-I6424 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Malta, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Malta

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom MT0 Malta 1996 demografická pyramída demograficky strom MT0 Malta demografická pyramída

ostatné: Malta, Malta

podregióny: Malta

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Malta - MT0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MT0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MT0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .