qr kod na stranku

Európska únia - EU

regióny EÚ: Európska únia


mapka Európska únia EU
ukazovateľobdobiehodnota
miera náhrady miezd dôchodkami20190,57
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20190,55
  • Európska únia in English: EU

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Európska únia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

ostatné: Európska únia, Španielsko, Estónsko, Grécko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Európska únia - EU, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EU


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EU
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .