qr kod na stranku

Lotyšsko – LV

regióny EÚ: Lotyšsko


mapka Lotyšsko LV
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20210,482
výdavky na APTP20210,094
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,7
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20213,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q32,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q340
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20228,8
pracujúci na čiastočný úväzok2023q36,55
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q34,3
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q38,75
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q348,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202238,5
výška minimálnej mzdy v €2024q1700
výška minimálnej mzdy v PPS2024q1822,52
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202215 422
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,1
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202274,7
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021115,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202296,83
podiel nezamestnanosti mužov a žien202267,9
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202223,4
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q311,1
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2013q326,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202273
splátka verejného dlho ako % HDP20220,4
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202026

Viac na wikipédii Wikidata Q211 OpenStreetMap 72594 Lotyšsko in English: LV

Podregióny: Lotyšsko, Lotyšsko


demograficky strom LV Lotyšsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q36,7
miera nezamestnanosti mladých2023q312,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q312,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q31,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q326,3

Zamestnanosť podľa sektorov, Lotyšsko

NACE r2%NACE r2%
A60,37 %B-E138,115 %
F72,28 %G-I23326 %
J42,95 %K16,92 %
L16,92 %M_N61,37 %
O-Q206,623 %R-U41,55 %
TOTAL891,2100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Lotyšsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lotyšsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 16.9
E: 8.2; U: 2.1; I: 6.6
P: 104.4
E: 66.7; U: 8.9; I: 28.8
P: 54.6
E: 45.9; U: 2.6; I: 6.1
Y30-39P: 25.1
E: 16.6; U: 2.2; I: 6.3
P: 116.5
E: 94.9; U: 8.0; I: 13.6
P: 126.4
E: 111.4; U: 5.1; I: 9.9
Y40-49P: 29.3
E: 19.5; U: 2.8; I: 7.0
P: 117.5
E: 92.7; U: 9.1; I: 15.7
P: 102.4
E: 92.8; U: 2.8; I: 6.8
Y50-59P: 12.5
E: 6.2; U: 1.5; I: 4.8
P: 158.9
E: 120.5; U: 8.1; I: 30.3
P: 83.8
E: 73.5; U: 3.5; I: 6.8
Y60-69P: 13.8
E: 2.9; U: 0.3; I: 10.6
P: 162.6
E: 75.7; U: 3.6; I: 83.3
P: 70.1
E: 39.6; U: 1.9; I: 28.6

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom LV Lotyšsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.883008e+06
hustota obyvateľstva202229,8
index demografickej závislosti202333,3
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q36,3
miera náhrady miezd dôchodkami20230,46
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,49
doba dožitia 50‐ročného človeka202126,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202111,8
demograficky strom LV Lotyšsko demografická pyramída

Z wikipédie: Lotyšsko, lotyšsky: Latvija, dlhý tvar Lotyšská republika, je štát vo východnej Európe, prostredná z troch pobaltských krajín. Na juhu hraničí s Litvou (dĺžka hraníc 588 km), na juhovýchode s Bieloruskom (167 km), na východe s Ruskom (282 km) a na severe s Estónskom (343 km). Na západe krajinu obmýva na vyše 500 km Baltské more.

Územie

Lotyšská republika sa delí na päť kultúrno-historických regiónov:

  • Kurlandia (na západe)
  • Zemgalsko (na juhu)
  • Vidzeme (v strede a na severovýchode)
  • Latgalsko (na juhovýchode)
  • Sēlija (na juhu)

Dejiny

Povrch a podnebie

Lotyšsko sa nachádza na najzápadnejšej časti Východoeurópskej nížiny. Väčšina krajiny je rovinatá, mierne zvlnený terén je iba vo východnej časti krajiny. Najvyšším bodom je vrch Gaiziņkalns vo Vidzemských pahorkoch s nadmorskou výškou 311,6 metrov. Asi 98 % krajiny leží v nadmorskej výške pod 200 m. Plytký Rižský záliv v Baltskom mori sa nachádza na severozápade krajiny.

Prevažná časť (40 %) lotyšského územia je pokrytá borovicovými a zmiešanými lesmi. Úrodné pôdy v krajine sa nachádzajú väčšinou na území Zemgalska.

Susedia: Estónsko, Litva

Podregióny: Lotyšsko, Lotyšsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Lotyšsko – LV, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RLV, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LV