qr kod na stranku

Lotyšsko - LV00

regióny EÚ: Lotyšsko > Lotyšsko > Lotyšsko


mapka Lotyšsko LV00
vlajka Lotyšsko LV00 erb Lotyšsko LV00
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202130,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202172
miera nezamestnanosti20217,9
miera zamestnanosti202169,9
počet obyvateľov20221 875 757
hustota obyvateľstva201930,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,6
miera nezamestnanosti mladých202114,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202123,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,6
index demografickej závislosti202233,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,58

viac na wikipédii

demograficky strom LV00 Lotyšsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lotyšsko

nace_r2%
A58,97 %
B-E131,615 %
F72,38 %
G-I225,226 %
J35,94 %
K17,72 %
L18,22 %
M_N58,77 %
NRP2,30 %
O-Q205,524 %
R-U43,25 %
TOTAL869,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lotyšsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lotyšsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom LV00 Lotyšsko 1996 demografická pyramída demograficky strom LV00 Lotyšsko demografická pyramída

ostatné: Lotyšsko, Lotyšsko

susedia: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Estónsko

podregióny: Kurzeme, Latgale, Riga, Pieriga, Vidzeme, Zemgale

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lotyšsko - LV00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LV00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LV00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .