qr kod na stranku

Lotyšsko - LV0

regióny EÚ: Lotyšsko > Lotyšsko


mapka Lotyšsko LV0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202130,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202172
miera nezamestnanosti20217,9
miera zamestnanosti202169,9
počet obyvateľov20211 893 223
hustota obyvateľstva201930,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,6
miera nezamestnanosti mladých202114,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202123,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,6
index demografickej závislosti202132,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,58
demograficky strom LV0 Lotyšsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lotyšsko

nace_r2%
A58,97 %
B-E131,615 %
F72,38 %
G-I225,226 %
J35,94 %
K17,72 %
L18,22 %
M_N58,77 %
NRP2,30 %
O-Q205,524 %
R-U43,25 %
TOTAL869,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lotyšsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lotyšsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom LV0 Lotyšsko 1996 demografická pyramída demograficky strom LV0 Lotyšsko demografická pyramída

ostatné: Lotyšsko, Lotyšsko

susedia: Litva, Estónsko

podregióny: Lotyšsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lotyšsko - LV0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LV0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LV0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .