qr kod na stranku

Estónsko - EE0

regióny EÚ: Estónsko > Estónsko


mapka Estónsko EE0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202125,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202084
miera nezamestnanosti20216,5
miera zamestnanosti202174
počet obyvateľov20211 330 068
hustota obyvateľstva201930,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,16
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202117,51
účasť na celoživotnom vzdelávaní202118,4
miera nezamestnanosti mladých202116,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202129,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,9
index demografickej závislosti202132,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,77
demograficky strom EE0 Estónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko

nace_r2%
J31,95 %
R-U37,76 %
F57,29 %
K152 %
O-Q147,323 %
A17,63 %
B-E132,720 %
M_N53,58 %
TOTAL654,2100 %
L10,92 %
G-I150,623 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Estónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EE0 Estónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom EE0 Estónsko demografická pyramída

ostatné: Estónsko, Estónsko

susedia: Lotyšsko

podregióny: Estónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Estónsko - EE0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .