qr kod na stranku

Estónsko - EE0

regióny EÚ: Estónsko > Estónsko


mapka Estónsko EE0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20221,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202222,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202189
miera nezamestnanosti20225,9
miera zamestnanosti202276,4
počet obyvateľov20221 331 796
hustota obyvateľstva202230,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202221,1
miera nezamestnanosti mladých202218,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202229,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210,7
index demografickej závislosti202232,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202297,16

Estónsko in English: EE0 podregióny: Estónsko, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti

demograficky strom EE0 Estónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko

nace_r2%
R-U37,15 %
A17,73 %
B-E136,520 %
F58,39 %
G-I162,124 %
J36,75 %
K16,92 %
L10,62 %
M_N50,57 %
O-Q154,523 %
TOTAL680,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko, 2022 demograficky strom EE0 Estónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom EE0 Estónsko demografická pyramída

ostatné: Estónsko, Estónsko

susedia: Lotyšsko

podregióny: Estónsko, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Estónsko - EE0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .