Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Estónsko - EE00

regióny EÚ: Estónsko > Estónsko > Estónsko


mapka Estónsko EE00
vlajka Estónsko EE00 erb Estónsko EE00
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201984
miera nezamestnanosti20207
miera zamestnanosti202073.7
počet obyvateľov20201 328 976
hustota obyvateľstva201930.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20208.1
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202016.87
účasť na celoživotnom vzdelávaní202017.1
miera nezamestnanosti mladých202017.9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202028.2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20208.9
index demografickej závislosti202031.6
podiel zamestnanosti mužov a žien202092.93
podiel nezamestnanosti mužov a žien202094.29

viac na wikipédii

demograficky strom EE00 Estónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko

nace_r2%
K11.52 %
A19.53 %
R-U37.76 %
M_N558 %
J31.15 %
L10.92 %
TOTAL656.6100 %
F60.39 %
O-Q147.722 %
B-E13120 %
G-I151.923 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Estónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EE00 Estónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom EE00 Estónsko demografická pyramída

ostatné: Estónsko, Estónsko

susedia: Lotyšsko

podregióny: Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Estónsko - EE00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE00