qr kod na stranku

Estónsko – EE00

regióny EÚ: Estónsko > Estónsko > Estónsko


mapka Estónsko EE00
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202221,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202213,98
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20229,04
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202219,08
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202297,16
podiel nezamestnanosti mužov a žien202283,61
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202229,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202189
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202276,4

Viac na wikipédii Wikidata Q191 OpenStreetMap 79510 Estónsko in English: EE00

Podregióny: Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti


demograficky strom EE00 Estónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20225,9
miera nezamestnanosti mladých202218,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202222,3

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko

NACE r2%NACE r2%
A17,73 %B-E136,520 %
F58,39 %G-I162,124 %
J36,75 %K16,92 %
L10,62 %M_N50,57 %
O-Q154,523 %R-U37,15 %
TOTAL680,8100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko, 2022

Demografia

demograficky strom EE00 Estónsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 331 796
hustota obyvateľstva202230,9
index demografickej závislosti202232,3
demograficky strom EE00 Estónsko demografická pyramída

Ostatné: Estónsko, Estónsko

Susedia: Lotyšsko

Podregióny: Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Estónsko – EE00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/EE00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE00