qr kod na stranku

Estónsko – EE

regióny EÚ: Estónsko


mapka Estónsko EE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,39
výdavky na APTP20210,402
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202323,2
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20239,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20235,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2024q12,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2024q138,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202312
pracujúci na čiastočný úväzok2024q113,52
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20239,54
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2024q117,54
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q150,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202238,8
výška minimálnej mzdy v €2024q1820
výška minimálnej mzdy v PPS2024q1839,77
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202317 946
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202221,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202362
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2022119,86
podiel zamestnanosti mužov a žien202397,8
podiel nezamestnanosti mužov a žien2024q197,56
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202328,1
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2024q117,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20239,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202381
HICP infláciaz mája 20243,1
splátka verejného dlho ako % HDP20230,3
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2024q175,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,2
voľné pracovné miesta2024q11,6

Viac na wikipédii Wikidata Q191 OpenStreetMap 79510 Estónsko in English: EE

Podregióny: Estónsko, Estónsko


demograficky strom EE Estónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20236,6
miera nezamestnanosti mladých2024q116,1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2024q114,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202320,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko

NACE r2%NACE r2%
A18,23 %B-E133,519 %
F58,18 %G-I164,223 %
J36,75 %K17,73 %
L13,62 %M_N58,88 %
O-Q159,223 %R-U40,16 %
TOTAL700100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Estónsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 17.6
E: 10.9; U: 2.4; I: 4.3
P: 77.2
E: 57.0; U: 6.3; I: 13.9
P: 37.1
E: 32.7; U: 1.3; I: 3.1
Y30-39P: 22.6
E: 15.8; U: 1.5; I: 5.3
P: 86.6
E: 74.0; U: 4.7; I: 7.9
P: 88.4
E: 78.7; U: 3.3; I: 6.4
Y40-49P: 24.0
E: 18.4; U: 1.1; I: 4.5
P: 78.0
E: 67.3; U: 3.2; I: 7.5
P: 80.3
E: 73.6; U: 2.9; I: 3.8
Y50-59P: 12.9
E: 8.0; U: 0.8; I: 4.1
P: 92.0
E: 76.8; U: 3.6; I: 11.6
P: 65.5
E: 59.8; U: 2.4; I: 3.3
Y60-69P: 15.8
E: 4.0; U: 0.2; I: 11.6
P: 84.3
E: 40.9; U: 1.8; I: 41.6
P: 63.9
E: 38.6; U: 1.2; I: 24.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom EE Estónsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.365884e+06
hustota obyvateľstva202231
index demografickej závislosti202331,9
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2024q16,7
miera náhrady miezd dôchodkami20230,46
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,47
doba dožitia 50‐ročného človeka202230,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202216,1
demograficky strom EE Estónsko demografická pyramída

Z wikipédie: Estónsko (estón. Eesti), dlhý tvar Estónska republika (estón. Eesti Vabariik), je štát v severovýchodnej Európe, najsevernejšia z pobaltských krajín. Od Fínska ho na severe oddeľuje zhruba 80 km široký Fínsky záliv. Na západe sa nachádza Baltské more. Suchozemskú hranicu má Estónsko na východe s Ruskom, no prevažná časť tejto hranice prechádza Čudským jazerom. Najdlhšia suchozemská hranica je na juhu s Lotyšskom.

Od roku 2004 je Estónsko členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru.

Susedia: Lotyšsko

Podregióny: Estónsko, Estónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Estónsko – EE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​REE, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE