qr kod na stranku

Estónsko - EE

regióny EÚ: Estónsko


mapka Estónsko EE
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2022q45,6
miera nezamestnanosti mladých2022q416,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q49,8
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q477,78
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q41,2
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q425
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20202,399
výdavky na APTP20200,409
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202221,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202110,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20215,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q42,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202212,2
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q149,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202137,9
výška minimálnej mzdy v €2023q1725
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1834,38
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202218 781
Demografia
počet obyvateľov20221 331 796
hustota obyvateľstva202230,9
index demografickej závislosti202232,3
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202120,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202266,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q498,45
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q427,8
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q414,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q410
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202287
splátka verejného dlho ako % HDP20220,1
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2022q476,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,2
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q44,7
miera náhrady miezd dôchodkami20220,44
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,46

Estónsko in English: EE podregióny: Estónsko, Estónsko

demograficky strom EE Estónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko

nace_r2%
A17,73 %
B-E136,520 %
F58,39 %
G-I162,124 %
J36,75 %
K16,92 %
L10,62 %
M_N50,57 %
O-Q154,523 %
R-U37,15 %
TOTAL680,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Estónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 17.6
E: 10.9; U: 2.4; I: 4.3
P: 77.2
E: 57.0; U: 6.3; I: 13.9
P: 37.1
E: 32.7; U: 1.3; I: 3.1
Y30-39P: 22.6
E: 15.8; U: 1.5; I: 5.3
P: 86.6
E: 74.0; U: 4.7; I: 7.9
P: 88.4
E: 78.7; U: 3.3; I: 6.4
Y40-49P: 24.0
E: 18.4; U: 1.1; I: 4.5
P: 78.0
E: 67.3; U: 3.2; I: 7.5
P: 80.3
E: 73.6; U: 2.9; I: 3.8
Y50-59P: 12.9
E: 8.0; U: 0.8; I: 4.1
P: 92.0
E: 76.8; U: 3.6; I: 11.6
P: 65.5
E: 59.8; U: 2.4; I: 3.3
Y60-69P: 15.8
E: 4.0; U: 0.2; I: 11.6
P: 84.3
E: 40.9; U: 1.8; I: 41.6
P: 63.9
E: 38.6; U: 1.2; I: 24.1

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EE Estónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom EE Estónsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Estónsko (estón. Eesti), dlhý tvar Estónska republika (estón. Eesti Vabariik), je štát v severovýchodnej Európe, najsevernejšia z pobaltských krajín. Od Fínska ho na severe oddeľuje zhruba 80 km široký Fínsky záliv. Na západe sa nachádza Baltské more. Suchozemskú hranicu má Estónsko na východe s Ruskom, no prevažná časť tejto hranice prechádza Čudským jazerom. Najdlhšia suchozemská hranica je na juhu s Lotyšskom.

Od roku 2004 je Estónsko členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru.

susedia: Lotyšsko

podregióny: Estónsko, Estónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Estónsko - EE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .