qr kod na stranku

Estónsko - EE

regióny EÚ: Estónsko


mapka Estónsko EE
vlajka Estónsko EE erb Estónsko EE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2020q31,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2020q317,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202084
miera nezamestnanosti2022q35,9
miera zamestnanosti2022q376,5
počet obyvateľov20211 330 068
hustota obyvateľstva201930,5
výdavky na PTP ako percento HDP20202,399
výdavky na APTP20200,409
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q339,6
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202114,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202110,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q34
pracujúci na čiastočný úväzok2022q312,03
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q37,06
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q317,25
rozdiel v platoch mužov a žien202021,1
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202154,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202118,4
miera nezamestnanosti mladých2022q317,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q324,6
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q314
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q312,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q310,3
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q34,4
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,2
miera náhrady miezd dôchodkami20210,44
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,45
index demografickej závislosti202132,2
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q396,28
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q398,33
podiel miezd na HDP2022q346,9
splátka verejného dlho ako % HDP20210
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202137,9
výška minimálnej mzdy v €2022q3654
výška minimálnej mzdy v PPS2022q3755,21
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202117 954
demograficky strom EE Estónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko

nace_r2%
J31,95 %
R-U37,76 %
F57,29 %
K152 %
O-Q147,323 %
A17,63 %
B-E132,720 %
M_N53,58 %
TOTAL654,2100 %
L10,92 %
G-I150,623 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Estónsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Estónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 18.7
E: 10.7; U: 2.4; I: 5.6
P: 84.3
E: 56.5; U: 8.2; I: 19.6
P: 38.9
E: 31.3; U: 2.1; I: 5.5
Y30-39P: 24.4
E: 15.7; U: 2.0; I: 6.7
P: 87.9
E: 73.0; U: 4.8; I: 10.1
P: 83.1
E: 67.2; U: 4.2; I: 11.7
Y40-49P: 22.7
E: 15.5; U: 1.9; I: 5.3
P: 85.3
E: 74.7; U: 3.9; I: 6.7
P: 73.8
E: 67.5; U: 2.2; I: 4.1
Y50-59P: 11.3
E: 6.7; U: 0.5; I: 4.1
P: 92.2
E: 74.2; U: 5.7; I: 12.3
P: 66.8
E: 58.8; U: 3.3; I: 4.7
Y60-69P: 22.1
E: 5.1; U: 0.6; I: 16.4
P: 82.6
E: 38.2; U: 2.4; I: 42.0
P: 56.9
E: 35.7; U: 1.4; I: 19.8

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom EE Estónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom EE Estónsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Estónsko (estón. Eesti), dlhý tvar Estónska republika (estón. Eesti Vabariik), je štát v severovýchodnej Európe, najsevernejšia z pobaltských krajín. Od Fínska ho na severe oddeľuje zhruba 80 km široký Fínsky záliv. Na západe sa nachádza Baltské more. Suchozemskú hranicu má Estónsko na východe s Ruskom, no prevažná časť tejto hranice prechádza Čudským jazerom. Najdlhšia suchozemská hranica je na juhu s Lotyšskom.

Od roku 2004 je Estónsko členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru.

ostatné: Európska únia, Španielsko, Estónsko, Grécko

susedia: Lotyšsko

podregióny: Estónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Estónsko - EE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/EE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .