qr kod na stranku

Litva - LT

regióny EÚ: Litva


mapka Litva LT
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q21,9
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q241,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202087
miera nezamestnanosti2022q25,5
miera zamestnanosti2022q274,4
počet obyvateľov20212 795 680
hustota obyvateľstva201944,6
výdavky na PTP ako percento HDP20202,884
výdavky na APTP20201,285
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q239,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20219,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20215,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q21,6
pracujúci na čiastočný úväzok2022q25,57
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q23,92
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q27,12
rozdiel v platoch mužov a žien202013
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202173,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,5
miera nezamestnanosti mladých2022q211,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2015q241,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q214,1
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2015q316,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q210,1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q214,9
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q26,7
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,8
miera náhrady miezd dôchodkami20210,34
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,34
index demografickej závislosti202130,7
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q2100,54
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q283,33
podiel miezd na HDP2022q249,3
splátka verejného dlho ako % HDP20210,4
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202144,8
výška minimálnej mzdy v €2022q3730
výška minimálnej mzdy v PPS2022q31014,85
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202116 889
  • Litva in English: LT
  • podregióny: Litva
demograficky strom LT Litva podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Litva

nace_r2%
L13,91 %
J50,54 %
R-U63,55 %
F101,57 %
K30,42 %
O-Q309,923 %
A72,75 %
B-E257,819 %
M_N124,59 %
TOTAL1368,6100 %
G-I343,925 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Litva, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Litva

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 26.1
E: 9.0; U: 4.5; I: 12.6
P: 177.1
E: 99.6; U: 19.9; I: 57.6
P: 107.1
E: 93.0; U: 5.7; I: 8.4
Y30-39P: 21.3
E: 12.4; U: 3.2; I: 5.7
P: 135.4
E: 107.7; U: 13.2; I: 14.5
P: 233.0
E: 214.9; U: 8.3; I: 9.8
Y40-49P: 24.1
E: 14.6; U: 2.7; I: 6.8
P: 182.9
E: 144.8; U: 16.7; I: 21.4
P: 160.2
E: 149.9; U: 4.9; I: 5.4
Y50-59P: 9.0
E: 3.4; U: 1.5; I: 4.1
P: 268.9
E: 197.4; U: 25.0; I: 46.5
P: 138.4
E: 124.7; U: 5.7; I: 8.0
Y60-69P: 12.1
E: 1.8; U: 0.7; I: 9.6
P: 238.8
E: 96.3; U: 8.4; I: 134.1
P: 103.7
E: 60.4; U: 3.1; I: 40.2

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom LT Litva 1996 demografická pyramída demograficky strom LT Litva demografická pyramída

ostatné: Lotyšsko, Litva, Lichtenštajnsko, Luxemburg

susedia: Lotyšsko, Poľsko

podregióny: Litva

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Litva - LT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LT
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .