qr kod na stranku

Litva – LT

regióny EÚ: Litva


mapka Litva LT
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,875
výdavky na APTP20210,309
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,5
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20215,1
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20212,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q21,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q239,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20226,2
pracujúci na čiastočný úväzok2023q25,21
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q23,79
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q26,68
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q344,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202244,3
výška minimálnej mzdy v €2023q3840
výška minimálnej mzdy v PPS2023q31072,48
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202218 105
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202112
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202268,6
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021120,93
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q296,67
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q298,41
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2015q241,9
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q27,8
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2015q316,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q212,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202189
splátka verejného dlho ako % HDP20220,4
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q273,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,8

Viac na wikipédii Wikidata Q37 OpenStreetMap 72596 Litva in English: LT

Podregióny: Litva, Sostinės regionas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas


demograficky strom LT Litva podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q26,2
miera nezamestnanosti mladých2023q28,6
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q212,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q22,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q236,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Litva

NACE r2%NACE r2%
A77,55 %B-E254,418 %
F111,28 %G-I348,625 %
J57,14 %K312 %
L15,21 %M_N128,99 %
O-Q328,723 %R-U68,35 %
TOTAL1420,8100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Litva, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Litva

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 16.2
E: 7.3; U: 1.3; I: 7.6
P: 155.7
E: 97.0; U: 9.8; I: 48.9
P: 102.9
E: 90.2; U: 4.9; I: 7.8
Y30-39P: 24.4
E: 13.2; U: 3.0; I: 8.2
P: 138.7
E: 115.2; U: 8.9; I: 14.6
P: 259.8
E: 240.1; U: 8.2; I: 11.5
Y40-49P: 33.6
E: 18.7; U: 3.7; I: 11.2
P: 158.7
E: 131.3; U: 9.0; I: 18.4
P: 178.2
E: 165.1; U: 4.7; I: 8.4
Y50-59P: 14.2
E: 4.6; U: 1.2; I: 8.4
P: 255.6
E: 195.0; U: 17.6; I: 43.0
P: 144.7
E: 129.7; U: 5.5; I: 9.5
Y60-69P: 10.4
E: 1.8; U: 0.1; I: 8.5
P: 249.6
E: 108.0; U: 7.2; I: 134.4
P: 126.6
E: 76.1; U: 2.6; I: 47.9

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom LT Litva 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20222 805 998
hustota obyvateľstva202244,7
index demografickej závislosti202230,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q28,3
miera náhrady miezd dôchodkami20220,33
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,34
doba dožitia 50‐ročného človeka202127,3
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202114,3
demograficky strom LT Litva demografická pyramída

Susedia: Lotyšsko, Poľsko

Podregióny: Litva, Sostinės regionas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Litva – LT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/LT


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LT