qr kod na stranku

Litva – LT

regióny EÚ: Litva


mapka Litva LT
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,875
výdavky na APTP20210,309
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202310,7
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20232,6
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20231,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q41,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q438,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20235,6
pracujúci na čiastočný úväzok2023q45,94
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q43,89
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20237,95
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q449,2
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202244,3
výška minimálnej mzdy v €2024q1924
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11172
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202318 464
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202212
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202365,4
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021120,93
podiel zamestnanosti mužov a žien202398,51
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q480,23
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202323,6
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q417,6
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2015q316,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q412,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202387
splátka verejného dlho ako % HDP20230,6
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q472,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,8

Viac na wikipédii Wikidata Q37 OpenStreetMap 72596 Litva in English: LT

Podregióny: Litva, Sostinės regionas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas


demograficky strom LT Litva podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20237,1
miera nezamestnanosti mladých202313,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q423,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20232,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q430,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Litva

NACE r2%NACE r2%
A72,95 %B-E258,918 %
F113,18 %G-I352,924 %
J62,24 %K29,12 %
L14,71 %M_N144,910 %
O-Q32923 %R-U63,54 %
TOTAL1441,1100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Litva, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Litva

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 16.2
E: 7.3; U: 1.3; I: 7.6
P: 155.7
E: 97.0; U: 9.8; I: 48.9
P: 102.9
E: 90.2; U: 4.9; I: 7.8
Y30-39P: 24.4
E: 13.2; U: 3.0; I: 8.2
P: 138.7
E: 115.2; U: 8.9; I: 14.6
P: 259.8
E: 240.1; U: 8.2; I: 11.5
Y40-49P: 33.6
E: 18.7; U: 3.7; I: 11.2
P: 158.7
E: 131.3; U: 9.0; I: 18.4
P: 178.2
E: 165.1; U: 4.7; I: 8.4
Y50-59P: 14.2
E: 4.6; U: 1.2; I: 8.4
P: 255.6
E: 195.0; U: 17.6; I: 43.0
P: 144.7
E: 129.7; U: 5.5; I: 9.5
Y60-69P: 10.4
E: 1.8; U: 0.1; I: 8.5
P: 249.6
E: 108.0; U: 7.2; I: 134.4
P: 126.6
E: 76.1; U: 2.6; I: 47.9

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom LT Litva 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.857279e+06
hustota obyvateľstva202245,2
index demografickej závislosti202330,8
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q47,9
miera náhrady miezd dôchodkami20220,35
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,36
doba dožitia 50‐ročného človeka202127,3
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202114,3
demograficky strom LT Litva demografická pyramída

Susedia: Lotyšsko, Poľsko

Podregióny: Litva, Sostinės regionas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Litva – LT, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RLT, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LT