qr kod na stranku

Cyprus - CY

regióny EÚ: Cyprus


mapka Cyprus CY
vlajka Cyprus CY erb Cyprus CY
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q42,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q434,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202088
miera nezamestnanosti2021q46,4
miera zamestnanosti2021q472,3
počet obyvateľov2021896 007
hustota obyvateľstva201995,7
výdavky na PTP ako percento HDP20202,793
výdavky na APTP20200,046
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q439,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20216,6
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,7
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q411,2
pracujúci na čiastočný úväzok2021q49,84
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q46,93
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q412,97
rozdiel v platoch mužov a žien20209
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202162,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,7
miera nezamestnanosti mladých2021q417,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q313,7
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q420
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q416,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q414,7
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q46,7
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q44,1
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,3
miera náhrady miezd dôchodkami20200,42
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,39
index demografickej závislosti202124,3
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q485,79
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q4111,48
podiel miezd na HDP2022q142,8
splátka verejného dlho ako % HDP20211,8
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202122 821
  • Cyprus in English: CY
  • podregióny: Cyprus
demograficky strom CY Cyprus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus

nace_r2%
R-U40,39 %
B-E36,28 %
L2,91 %
TOTAL431,7100 %
J15,44 %
A12,33 %
M_N45,411 %
F41,110 %
O-Q94,522 %
K23,96 %
G-I119,728 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cyprus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.0
E: 8.2; U: 1.0; I: 3.8
P: 55.1
E: 31.1; U: 5.5; I: 18.5
P: 55.5
E: 43.8; U: 5.7; I: 6.0
Y30-39P: 18.6
E: 14.8; U: 1.0; I: 2.8
P: 43.3
E: 35.5; U: 2.9; I: 4.9
P: 80.6
E: 70.0; U: 4.6; I: 6.0
Y40-49P: 16.8
E: 11.9; U: 1.0; I: 3.9
P: 45.7
E: 38.0; U: 2.8; I: 4.9
P: 49.0
E: 43.7; U: 1.8; I: 3.5
Y50-59P: 21.8
E: 13.5; U: 1.0; I: 7.3
P: 51.7
E: 37.8; U: 2.5; I: 11.4
P: 34.0
E: 27.6; U: 2.0; I: 4.4
Y60-69P: 34.3
E: 10.3; U: 0.4; I: 23.6
P: 35.5
E: 12.3; U: 0.5; I: 22.7
P: 22.2
E: 10.3; U: 0.6; I: 11.3

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CY Cyprus 1996 demografická pyramída demograficky strom CY Cyprus demografická pyramída

Z wikipédie:

Cyprus, gr. Κύπρος (Kýpros), tr. Kibris, dlhý tvar Cyperská republika (po grécky Κυπριακή Δημοκρατία – Kypriakí Dimokratía), je štát na ostrove Cyprus v Stredozemnom mori, 113 kilometrov južne od Turecka.

Okrem Cyperskej republiky je na ostrove Cyprus aj Severocyperská turecká republika, štát, ktorý medzinárodne uznáva iba Turecko. Vznikol odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru.

Cyprus je od roku 2004 členom Európskej únie.

Geografia

Geografická poloha

Rozloha ostrova je 9 251 km² (pričom vodné plochy zaberajú okolo 10 km²). Z celkovej rozlohy ostrova prislúcha 3 355 km² Severocyperskej tureckej republike, 5 896 km² patrí južnej časti a zvyšné 3 % sú teritóriom British Sovereign Base Areas (BSBA). Cyprus je po Sicílii a Sardínii tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori. Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti a niekedy býva začlenený do geografickej oblasti Stredného východu.

ostatné: Švajčiarsko, Česká republika, Cyprus

podregióny: Cyprus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cyprus - CY, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .