qr kod na stranku

Cyprus – CY

regióny EÚ: Cyprus


mapka Cyprus CY
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,501
výdavky na APTP20210,037
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202311
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202312,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20231,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q411,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q440,4
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20233,8
pracujúci na čiastočný úväzok2023q47,12
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q44,97
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q49,32
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q446,5
výška minimálnej mzdy v €2024q11000
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11086,83
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202324 903
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202210,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202360,9
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021104,06
podiel zamestnanosti mužov a žien202389,66
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q492,06
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q422,8
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q417,9
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q417,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202311,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202294
splátka verejného dlho ako % HDP20231,4
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q473,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,3

Viac na wikipédii Wikidata Q229 OpenStreetMap 307787 Cyprus in English: CY

Podregióny: Cyprus, Cyprus


demograficky strom CY Cyprus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q46,1
miera nezamestnanosti mladých202316,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q46,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q41,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q424,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus

NACE r2%NACE r2%
A112 %B-E36,18 %
F39,38 %G-I131,128 %
J24,65 %K27,66 %
L31 %M_N52,911 %
O-Q98,421 %R-U39,28 %
TOTAL463,2100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cyprus

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 11.8
E: 6.8; U: 1.6; I: 3.4
P: 55.6
E: 34.9; U: 5.6; I: 15.1
P: 57.8
E: 46.1; U: 6.1; I: 5.6
Y30-39P: 15.5
E: 12.3; U: 0.9; I: 2.3
P: 40.5
E: 34.0; U: 2.4; I: 4.1
P: 86.3
E: 76.1; U: 4.4; I: 5.8
Y40-49P: 17.8
E: 14.2; U: 0.3; I: 3.3
P: 42.8
E: 36.2; U: 1.9; I: 4.7
P: 60.1
E: 54.4; U: 1.8; I: 3.9
Y50-59P: 19.7
E: 12.1; U: 1.2; I: 6.4
P: 55.4
E: 42.6; U: 2.2; I: 10.6
P: 39.8
E: 32.8; U: 1.1; I: 5.9
Y60-69P: 30.8
E: 9.6; U: 0.4; I: 20.8
P: 36.9
E: 15.6; U: 0.7; I: 20.6
P: 26.2
E: 13.2; U: 0.3; I: 12.7

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom CY Cyprus 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023920 701
hustota obyvateľstva202299,1
index demografickej závislosti202324,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q43,1
miera náhrady miezd dôchodkami20220,44
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,43
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202120,1
demograficky strom CY Cyprus demografická pyramída

Z wikipédie: Cyprus, gr. Κύπρος (Kýpros), tr. Kibris, dlhý tvar Cyperská republika (po grécky Κυπριακή Δημοκρατία – Kypriakí Dimokratía), je štát na ostrove Cyprus v Stredozemnom mori, 113 kilometrov južne od Turecka.

Okrem Cyperskej republiky je na ostrove Cyprus aj Severocyperská turecká republika, štát, ktorý medzinárodne uznáva iba Turecko. Vznikol odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru.

Cyprus je od roku 2004 členom Európskej únie.

Geografia

Geografická poloha

Rozloha ostrova je 9 251 km² (pričom vodné plochy zaberajú okolo 10 km²). Z celkovej rozlohy ostrova prislúcha 3 355 km² Severocyperskej tureckej republike, 5 896 km² patrí južnej časti a zvyšné 3 % sú teritóriom British Sovereign Base Areas (BSBA). Cyprus je po Sicílii a Sardínii tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori. Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti a niekedy býva začlenený do geografickej oblasti Stredného východu.

Podregióny: Cyprus, Cyprus

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Cyprus – CY, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCY, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY