qr kod na stranku

Cyprus - CY

regióny EÚ: Cyprus


mapka Cyprus CY
vlajka Cyprus CY erb Cyprus CY
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q42,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q433,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202191
miera nezamestnanosti2022q47,1
miera zamestnanosti2022q473,1
počet obyvateľov2021896 007
hustota obyvateľstva201995,7
výdavky na PTP ako percento HDP20202,793
výdavky na APTP20200,046
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20216,6
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20212
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q410,3
rozdiel v platoch mužov a žien20219,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,7
miera nezamestnanosti mladých2022q419,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q423
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q419,4
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q417,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q414,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q47,5
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q45
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,3
miera náhrady miezd dôchodkami20210,45
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,46
index demografickej závislosti202124,3
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q486,62
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4129,03
podiel miezd na HDP2022q447,4
splátka verejného dlho ako % HDP20211,8
výška minimálnej mzdy v €2023q1940
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11038,08
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202123 170
  • Cyprus in English: CY
  • podregióny: Cyprus
demograficky strom CY Cyprus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus

nace_r2%
A12,33 %
B-E36,28 %
F41,110 %
G-I119,728 %
J15,44 %
K23,96 %
L2,91 %
M_N45,411 %
O-Q94,522 %
R-U40,39 %
TOTAL431,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cyprus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.0
E: 8.2; U: 1.0; I: 3.8
P: 55.1
E: 31.1; U: 5.5; I: 18.5
P: 55.5
E: 43.8; U: 5.7; I: 6.0
Y30-39P: 18.6
E: 14.8; U: 1.0; I: 2.8
P: 43.3
E: 35.5; U: 2.9; I: 4.9
P: 80.6
E: 70.0; U: 4.6; I: 6.0
Y40-49P: 16.8
E: 11.9; U: 1.0; I: 3.9
P: 45.7
E: 38.0; U: 2.8; I: 4.9
P: 49.0
E: 43.7; U: 1.8; I: 3.5
Y50-59P: 21.8
E: 13.5; U: 1.0; I: 7.3
P: 51.7
E: 37.8; U: 2.5; I: 11.4
P: 34.0
E: 27.6; U: 2.0; I: 4.4
Y60-69P: 34.3
E: 10.3; U: 0.4; I: 23.6
P: 35.5
E: 12.3; U: 0.5; I: 22.7
P: 22.2
E: 10.3; U: 0.6; I: 11.3

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CY Cyprus 1996 demografická pyramída demograficky strom CY Cyprus demografická pyramída

Z wikipédie:

Cyprus, gr. Κύπρος (Kýpros), tr. Kibris, dlhý tvar Cyperská republika (po grécky Κυπριακή Δημοκρατία – Kypriakí Dimokratía), je štát na ostrove Cyprus v Stredozemnom mori, 113 kilometrov južne od Turecka.

Okrem Cyperskej republiky je na ostrove Cyprus aj Severocyperská turecká republika, štát, ktorý medzinárodne uznáva iba Turecko. Vznikol odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru.

Cyprus je od roku 2004 členom Európskej únie.

Geografia

Geografická poloha

Rozloha ostrova je 9 251 km² (pričom vodné plochy zaberajú okolo 10 km²). Z celkovej rozlohy ostrova prislúcha 3 355 km² Severocyperskej tureckej republike, 5 896 km² patrí južnej časti a zvyšné 3 % sú teritóriom British Sovereign Base Areas (BSBA). Cyprus je po Sicílii a Sardínii tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori. Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti a niekedy býva začlenený do geografickej oblasti Stredného východu.

ostatné: Švajčiarsko, Česká republika, Cyprus

podregióny: Cyprus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cyprus - CY, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .