qr kod na stranku

Cyprus - CY00

regióny EÚ: Cyprus > Cyprus > Cyprus


mapka Cyprus CY00
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,9
miera nezamestnanosti mladých202218,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202233,3
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,5
Demografia
počet obyvateľov2022904 705
hustota obyvateľstva202297,7
index demografickej závislosti202224,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202285,73
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202222,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202212,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202191
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,7

viac na wikipédii wikidata Q229 Cyprus in English: CY00 podregióny: Cyprus

demograficky strom CY00 Cyprus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus

nace_r2%
A10,72 %
B-E36,18 %
F41,29 %
G-I127,928 %
J194 %
K26,96 %
L3,51 %
M_N51,111 %
O-Q95,221 %
R-U399 %
TOTAL450,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus, 2022 demograficky strom CY00 Cyprus 1996 demografická pyramída demograficky strom CY00 Cyprus demografická pyramída

Z wikipédie:

Cyprus, gr. Κύπρος (Kýpros), tr. Kibris, dlhý tvar Cyperská republika (po grécky Κυπριακή Δημοκρατία – Kypriakí Dimokratía), je štát na ostrove Cyprus v Stredozemnom mori, 113 kilometrov južne od Turecka.

Okrem Cyperskej republiky je na ostrove Cyprus aj Severocyperská turecká republika, štát, ktorý medzinárodne uznáva iba Turecko. Vznikol odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru.

Cyprus je od roku 2004 členom Európskej únie.

Geografia

Geografická poloha

Rozloha ostrova je 9 251 km² (pričom vodné plochy zaberajú okolo 10 km²). Z celkovej rozlohy ostrova prislúcha 3 355 km² Severocyperskej tureckej republike, 5 896 km² patrí južnej časti a zvyšné 3 % sú teritóriom British Sovereign Base Areas (BSBA). Cyprus je po Sicílii a Sardínii tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori. Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti a niekedy býva začlenený do geografickej oblasti Stredného východu.

ostatné: Cyprus, Cyprus

podregióny: Cyprus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cyprus - CY00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .