qr kod na stranku

Cyprus - CY00

regióny EÚ: Cyprus > Cyprus > Cyprus


mapka Cyprus CY00
vlajka Cyprus CY00 erb Cyprus CY00
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202088
miera nezamestnanosti20217,7
miera zamestnanosti202170,8
počet obyvateľov2021896 007
hustota obyvateľstva201995,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20219,16
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202112,71
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,7
miera nezamestnanosti mladých202117,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202116,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,8
index demografickej závislosti202124,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,14

viac na wikipédii

demograficky strom CY00 Cyprus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus

nace_r2%
J15,44 %
R-U40,39 %
F41,110 %
K23,96 %
O-Q94,522 %
A12,33 %
B-E36,28 %
M_N45,411 %
TOTAL431,7100 %
L2,91 %
G-I119,728 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cyprus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CY00 Cyprus 1996 demografická pyramída demograficky strom CY00 Cyprus demografická pyramída

Z wikipédie:

Cyprus, gr. Κύπρος (Kýpros), tr. Kibris, dlhý tvar Cyperská republika (po grécky Κυπριακή Δημοκρατία – Kypriakí Dimokratía), je štát na ostrove Cyprus v Stredozemnom mori, 113 kilometrov južne od Turecka.

Okrem Cyperskej republiky je na ostrove Cyprus aj Severocyperská turecká republika, štát, ktorý medzinárodne uznáva iba Turecko. Vznikol odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru.

Cyprus je od roku 2004 členom Európskej únie.

Geografia

Geografická poloha

Rozloha ostrova je 9 251 km² (pričom vodné plochy zaberajú okolo 10 km²). Z celkovej rozlohy ostrova prislúcha 3 355 km² Severocyperskej tureckej republike, 5 896 km² patrí južnej časti a zvyšné 3 % sú teritóriom British Sovereign Base Areas (BSBA). Cyprus je po Sicílii a Sardínii tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori. Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti a niekedy býva začlenený do geografickej oblasti Stredného východu.

ostatné: Cyprus, Cyprus

podregióny: Cyprus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cyprus - CY00, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY00


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY00
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .