Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Cyprus - CY0

regióny EÚ: Cyprus > Cyprus


mapka Cyprus CY0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202.1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201990
miera nezamestnanosti20207.8
miera zamestnanosti202069.9
počet obyvateľov2020888 005
hustota obyvateľstva201995.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20207.51
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202013.7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204.7
miera nezamestnanosti mladých202018.2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202014.6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202014.4
index demografickej závislosti202024.1
podiel zamestnanosti mužov a žien202084.72
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020100
demograficky strom CY0 Cyprus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus

nace_r2%
K22.25 %
A11.43 %
R-U36.69 %
M_N4711 %
J12.13 %
L2.61 %
TOTAL417.4100 %
F4411 %
O-Q87.721 %
B-E37.49 %
G-I116.328 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cyprus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CY0 Cyprus 1996 demografická pyramída demograficky strom CY0 Cyprus demografická pyramída

ostatné: Cyprus, Cyprus

podregióny: Cyprus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Cyprus - CY0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY0