qr kod na stranku

Cyprus - CY0

regióny EÚ: Cyprus > Cyprus


mapka Cyprus CY0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202191
miera nezamestnanosti20217,7
miera zamestnanosti202170,8
počet obyvateľov2021896 007
hustota obyvateľstva201995,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,7
miera nezamestnanosti mladých202117,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202116,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,8
index demografickej závislosti202124,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,14
demograficky strom CY0 Cyprus podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus

nace_r2%
A12,33 %
B-E36,28 %
F41,110 %
G-I119,728 %
J15,44 %
K23,96 %
L2,91 %
M_N45,411 %
O-Q94,522 %
R-U40,39 %
TOTAL431,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Cyprus, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Cyprus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CY0 Cyprus 1996 demografická pyramída demograficky strom CY0 Cyprus demografická pyramída

ostatné: Cyprus, Cyprus

podregióny: Cyprus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Cyprus - CY0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CY0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .