qr kod na stranku

Južné Švédsko - SE2

regióny EÚ: Švédsko > Južné Švédsko


mapka Južné Švédsko SE2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202122,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021110
miera nezamestnanosti20219,4
miera zamestnanosti202174,8
počet obyvateľov20214 492 990
hustota obyvateľstva201958,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202134,4
miera nezamestnanosti mladých202124,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202140,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,4
index demografickej závislosti202133,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,28
demograficky strom SE2 Južné Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Švédsko

nace_r2%
A49,42 %
B-E279,613 %
F156,37 %
G-I390,518 %
J92,64 %
K29,71 %
L39,62 %
M_N280,613 %
NRP35,72 %
O-Q74234 %
R-U904 %
TOTAL2186,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Švédsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Južné Švédsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE2 Južné Švédsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SE2 Južné Švédsko demografická pyramída

ostatné: Švédsko, Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

susedia: Východné Švédsko, Nórsko, Severné Švédsko

podregióny: Småland med öarna, Sydsverige, Västsverige

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Južné Švédsko - SE2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .