Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Švédsko - SE

regióny EÚ: Švédsko


mapka Švédsko SE
vlajka Švédsko SE erb Švédsko SE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q42
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q429,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020123
miera nezamestnanosti2021q47,6
miera zamestnanosti2021q475,7
počet obyvateľov202110 379 295
hustota obyvateľstva201925,2
výdavky na PTP ako percento HDP20191,407
výdavky na APTP20190,762
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q438,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202127,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202115
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q412,3
pracujúci na čiastočný úväzok2021q419,04
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q411,09
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q428
rozdiel v platoch mužov a žien202011,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202177,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202134,7
miera nezamestnanosti mladých2021q420,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q433,6
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q49,1
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q310,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q45,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q424,5
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q46
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,9
miera náhrady miezd dôchodkami20200,55
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,52
index demografickej závislosti202132,4
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q493,73
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q4114,08
splátka verejného dlho ako % HDP20210,2
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202128 184

viac na wikipédii

demograficky strom SE Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko

nace_r2%
K111,52 %
L91,32 %
O-Q1713,333 %
NRP71,11 %
TOTAL5120,3100 %
J292,46 %
R-U241,85 %
B-E566,911 %
A99,52 %
M_N711,814 %
F349,37 %
G-I871,517 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Švédsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 173.1
E: 75.0; U: 36.7; I: 61.4
P: 685.2
E: 477.7; U: 61.4; I: 146.1
P: 439.5
E: 338.2; U: 30.6; I: 70.7
Y30-39P: 173.0
E: 101.5; U: 34.3; I: 37.2
P: 475.9
E: 417.9; U: 21.9; I: 36.1
P: 726.9
E: 648.7; U: 34.9; I: 43.3
Y40-49P: 170.8
E: 109.7; U: 28.6; I: 32.5
P: 484.7
E: 436.4; U: 20.6; I: 27.7
P: 638.4
E: 597.3; U: 21.8; I: 19.3
Y50-59P: 170.4
E: 111.2; U: 22.5; I: 36.7
P: 664.4
E: 586.0; U: 25.9; I: 52.5
P: 467.9
E: 432.1; U: 16.6; I: 19.2
Y60-69P: 255.2
E: 94.0; U: 8.7; I: 152.5
P: 489.5
E: 236.9; U: 9.4; I: 243.2
P: 360.7
E: 198.0; U: 7.3; I: 155.4

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE Švédsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SE Švédsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Švédsko (dlhý tvar Švédske kráľovstvo, po švédsky Konungariket Sverige vypočuj si) je severská krajina v Škandinávii.

Dejiny

Územie Švédska bolo obývané už počas doby kamennej. Najskorší obyvatelia boli zrejme lovci a zberači, ktorí sa živili najmä tým, čo im mohlo ponúknuť more (neskôr nazvané Baltským).

Anglické slovo Sweden (Švédsko), pôvodne množné číslo (Švédi) od slova Swede (Švéd), je tzv. spätné tvorenie zo staroanglického slova Swēoþēod (krajina Suionov).

Začiatkom stredoveku patrili Švédi medzi Vikingov. Pokresťančovanie v 12. storočí viedlo k zjednoteniu švédskeho štátu. Východno-západná schizma medzi katolíkmi a východným ortodoxným náboženstvom sa odzrkadlila v častých vojnách medzi Švédskom a Novgorodom, situácia sa upokojila v roku 1323 Nöteborským paktom, ktorým sa stanovili hranice.

Podobne ako novozaložené štáty Nórsko a Dánsko bolo Švédsko v 14.

ostatné: Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika

susedia: Fínsko, Nórsko

podregióny: Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Švédsko - SE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .