qr kod na stranku

Švédsko – SE

regióny EÚ: Švédsko


mapka Švédsko SE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,753
výdavky na APTP20210,747
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202338,8
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202315,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20234,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q411,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q438,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202315,3
pracujúci na čiastočný úväzok2023q418,39
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q411,26
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202326,21
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q443,7
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202329 967
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202211,1
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202379,2
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202197,64
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q495,17
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q4104,05
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q434
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q411,5
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q315,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20235,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023117
splátka verejného dlho ako % HDP20230,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q476,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,9
voľné pracovné miesta2023q42,1

Viac na wikipédii Wikidata Q34 OpenStreetMap 52822 Švédsko in English: SE

Podregióny: Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko


demograficky strom SE Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q47,6
miera nezamestnanosti mladých2023q420,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q423,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202321,2

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko

NACE r2%NACE r2%
A94,12 %B-E591,611 %
F327,76 %G-I923,817 %
J321,16 %K119,62 %
L98,72 %M_N789,815 %
NRP16,40 %O-Q1783,133 %
R-U269,95 %TOTAL5335,7100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Švédsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 153.1
E: 80.4; U: 31.3; I: 41.4
P: 674.3
E: 475.5; U: 50.9; I: 147.9
P: 397.8
E: 324.3; U: 19.8; I: 53.7
Y30-39P: 148.2
E: 93.2; U: 30.1; I: 24.9
P: 483.8
E: 417.0; U: 20.2; I: 46.6
P: 812.6
E: 744.2; U: 23.6; I: 44.8
Y40-49P: 149.3
E: 95.2; U: 30.2; I: 23.9
P: 432.5
E: 385.2; U: 14.2; I: 33.1
P: 709.7
E: 664.1; U: 17.2; I: 28.4
Y50-59P: 163.1
E: 104.0; U: 19.3; I: 39.8
P: 638.9
E: 557.0; U: 26.4; I: 55.5
P: 525.1
E: 484.2; U: 15.6; I: 25.3
Y60-69P: 206.7
E: 81.0; U: 7.4; I: 118.3
P: 534.3
E: 250.6; U: 13.7; I: 270.0
P: 367.7
E: 204.2; U: 9.8; I: 153.7

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom SE Švédsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.0521556e+07
hustota obyvateľstva202225,7
index demografickej závislosti202332,8
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q45,7
miera náhrady miezd dôchodkami20230,59
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,56
doba dožitia 50‐ročného človeka202134,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202125,1
demograficky strom SE Švédsko demografická pyramída

Z wikipédie: Švédsko (dlhý tvar Švédske kráľovstvo, po švédsky Konungariket Sverige vypočuj si) je severská krajina v Škandinávii.

Dejiny

Územie Švédska bolo obývané už počas doby kamennej. Najskorší obyvatelia boli zrejme lovci a zberači, ktorí sa živili najmä tým, čo im mohlo ponúknuť more (neskôr nazvané Baltským).

Anglické slovo Sweden (Švédsko), pôvodne množné číslo (Švédi) od slova Swede (Švéd), je tzv. spätné tvorenie zo staroanglického slova Swēoþēod (krajina Suionov).

Začiatkom stredoveku patrili Švédi medzi Vikingov. Pokresťančovanie v 12. storočí viedlo k zjednoteniu švédskeho štátu. Východno-západná schizma medzi katolíkmi a východným ortodoxným náboženstvom sa odzrkadlila v častých vojnách medzi Švédskom a Novgorodom, situácia sa upokojila v roku 1323 Nöteborským paktom, ktorým sa stanovili hranice.

Podobne ako novozaložené štáty Nórsko a Dánsko bolo Švédsko v 14.

Susedia: Fínsko, Nórsko

Podregióny: Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Švédsko – SE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RSE, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE