qr kod na stranku

Švédsko – SE

regióny EÚ: Švédsko


mapka Švédsko SE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,753
výdavky na APTP20210,747
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202236,2
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202115
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q313,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q339,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202218,8
pracujúci na čiastočný úväzok2023q317,22
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q310,6
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q324,56
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q347,4
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202228 449
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202211,1
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202276
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202197,64
podiel zamestnanosti mužov a žien202294,08
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022114,49
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q326,3
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q310,1
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q315,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20224,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022119
splátka verejného dlho ako % HDP20220,5
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,9

Viac na wikipédii Wikidata Q34 OpenStreetMap 52822 Švédsko in English: SE

Podregióny: Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko


demograficky strom SE Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q37,3
miera nezamestnanosti mladých2023q317,3
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q320,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q31,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202225,4

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko

NACE r2%NACE r2%
A97,22 %B-E564,111 %
F336,46 %G-I900,217 %
J314,86 %K120,72 %
L96,62 %M_N777,915 %
NRP32,41 %O-Q1761,734 %
R-U253,95 %TOTAL5255,8100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Švédsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 152.7
E: 80.2; U: 31.2; I: 41.3
P: 671.9
E: 474.5; U: 50.7; I: 146.7
P: 396.5
E: 323.6; U: 19.5; I: 53.4
Y30-39P: 147.7
E: 93.2; U: 29.7; I: 24.8
P: 483.7
E: 417.4; U: 20.2; I: 46.1
P: 810.9
E: 743.4; U: 23.6; I: 43.9
Y40-49P: 147.2
E: 93.5; U: 30.0; I: 23.7
P: 432.5
E: 386.1; U: 14.0; I: 32.4
P: 709.6
E: 664.5; U: 17.1; I: 28.0
Y50-59P: 161.9
E: 103.2; U: 19.4; I: 39.3
P: 636.1
E: 556.3; U: 25.7; I: 54.1
P: 524.1
E: 483.5; U: 15.5; I: 25.1
Y60-69P: 206.0
E: 81.7; U: 7.6; I: 116.7
P: 531.7
E: 251.9; U: 13.7; I: 266.1
P: 367.0
E: 205.2; U: 9.7; I: 152.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom SE Švédsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.0521556e+07
hustota obyvateľstva202225,6
index demografickej závislosti202332,8
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q35,1
miera náhrady miezd dôchodkami20230,59
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,56
doba dožitia 50‐ročného človeka202134,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202125,1
demograficky strom SE Švédsko demografická pyramída

Z wikipédie: Švédsko (dlhý tvar Švédske kráľovstvo, po švédsky Konungariket Sverige vypočuj si) je severská krajina v Škandinávii.

Dejiny

Územie Švédska bolo obývané už počas doby kamennej. Najskorší obyvatelia boli zrejme lovci a zberači, ktorí sa živili najmä tým, čo im mohlo ponúknuť more (neskôr nazvané Baltským).

Anglické slovo Sweden (Švédsko), pôvodne množné číslo (Švédi) od slova Swede (Švéd), je tzv. spätné tvorenie zo staroanglického slova Swēoþēod (krajina Suionov).

Začiatkom stredoveku patrili Švédi medzi Vikingov. Pokresťančovanie v 12. storočí viedlo k zjednoteniu švédskeho štátu. Východno-západná schizma medzi katolíkmi a východným ortodoxným náboženstvom sa odzrkadlila v častých vojnách medzi Švédskom a Novgorodom, situácia sa upokojila v roku 1323 Nöteborským paktom, ktorým sa stanovili hranice.

Podobne ako novozaložené štáty Nórsko a Dánsko bolo Švédsko v 14.

Susedia: Fínsko, Nórsko

Podregióny: Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Švédsko – SE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RSE, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE