qr kod na stranku

Švédsko - SE

regióny EÚ: Švédsko


mapka Švédsko SE
vlajka Švédsko SE erb Švédsko SE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q41,8
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q428,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022119
miera nezamestnanosti2022q46,9
miera zamestnanosti2022q476,8
počet obyvateľov202110 379 295
hustota obyvateľstva201925,2
výdavky na PTP ako percento HDP20202,212
výdavky na APTP20200,703
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q438,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202127,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202115
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q412,8
rozdiel v platoch mužov a žien202111,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní202134,7
miera nezamestnanosti mladých2022q419,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q430,6
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q410,3
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q18,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q45,7
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q421,6
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q44,9
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,9
miera náhrady miezd dôchodkami20210,56
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,54
index demografickej závislosti202132,4
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q493,69
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4107,46
podiel miezd na HDP2022q443
splátka verejného dlho ako % HDP20210,2
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202127 845

viac na wikipédii

demograficky strom SE Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko

nace_r2%
A99,52 %
B-E566,911 %
F349,37 %
G-I871,517 %
J292,46 %
K111,52 %
L91,32 %
M_N711,814 %
NRP71,11 %
O-Q1713,333 %
R-U241,85 %
TOTAL5120,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Švédsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Švédsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 173.1
E: 75.0; U: 36.7; I: 61.4
P: 685.2
E: 477.7; U: 61.4; I: 146.1
P: 439.5
E: 338.2; U: 30.6; I: 70.7
Y30-39P: 173.0
E: 101.5; U: 34.3; I: 37.2
P: 475.9
E: 417.9; U: 21.9; I: 36.1
P: 726.9
E: 648.7; U: 34.9; I: 43.3
Y40-49P: 170.8
E: 109.7; U: 28.6; I: 32.5
P: 484.7
E: 436.4; U: 20.6; I: 27.7
P: 638.4
E: 597.3; U: 21.8; I: 19.3
Y50-59P: 170.4
E: 111.2; U: 22.5; I: 36.7
P: 664.4
E: 586.0; U: 25.9; I: 52.5
P: 467.9
E: 432.1; U: 16.6; I: 19.2
Y60-69P: 255.2
E: 94.0; U: 8.7; I: 152.5
P: 489.5
E: 236.9; U: 9.4; I: 243.2
P: 360.7
E: 198.0; U: 7.3; I: 155.4

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE Švédsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SE Švédsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Švédsko (dlhý tvar Švédske kráľovstvo, po švédsky Konungariket Sverige vypočuj si) je severská krajina v Škandinávii.

Dejiny

Územie Švédska bolo obývané už počas doby kamennej. Najskorší obyvatelia boli zrejme lovci a zberači, ktorí sa živili najmä tým, čo im mohlo ponúknuť more (neskôr nazvané Baltským).

Anglické slovo Sweden (Švédsko), pôvodne množné číslo (Švédi) od slova Swede (Švéd), je tzv. spätné tvorenie zo staroanglického slova Swēoþēod (krajina Suionov).

Začiatkom stredoveku patrili Švédi medzi Vikingov. Pokresťančovanie v 12. storočí viedlo k zjednoteniu švédskeho štátu. Východno-západná schizma medzi katolíkmi a východným ortodoxným náboženstvom sa odzrkadlila v častých vojnách medzi Švédskom a Novgorodom, situácia sa upokojila v roku 1323 Nöteborským paktom, ktorým sa stanovili hranice.

Podobne ako novozaložené štáty Nórsko a Dánsko bolo Švédsko v 14.

ostatné: Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika

susedia: Fínsko, Nórsko

podregióny: Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Švédsko - SE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .