qr kod na stranku

Východné Švédsko - SE1

regióny EÚ: Švédsko > Východné Švédsko


mapka Východné Švédsko SE1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021143
miera nezamestnanosti20219
miera zamestnanosti202176,3
počet obyvateľov20214 129 727
hustota obyvateľstva201990,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202136
miera nezamestnanosti mladých202126
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202142,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,9
index demografickej závislosti202128,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202197,03
demograficky strom SE1 Východné Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Švédsko

nace_r2%
A23,31 %
B-E1798 %
F127,86 %
G-I342,416 %
J178,58 %
K71,83 %
L40,72 %
M_N344,716 %
NRP25,51 %
O-Q668,732 %
R-U113,25 %
TOTAL2115,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Švédsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Východné Švédsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE1 Východné Švédsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SE1 Východné Švédsko demografická pyramída

ostatné: Švédsko, Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

susedia: Severné Švédsko, Južné Švédsko

podregióny: Štokholm, Östra Mellansverige

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Švédsko - SE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .