Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Východné Švédsko - SE1

regióny EÚ: Švédsko > Východné Švédsko


mapka Východné Švédsko SE1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019138
miera nezamestnanosti20208.6
miera zamestnanosti202076.2
počet obyvateľov20204 104 479
hustota obyvateľstva201990.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202013.45
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202025.92
účasť na celoživotnom vzdelávaní202029.8
miera nezamestnanosti mladých202025.2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202041.1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206.6
index demografickej závislosti202028.2
podiel zamestnanosti mužov a žien202096.26
podiel nezamestnanosti mužov a žien202095.29
demograficky strom SE1 Východné Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Švédsko

nace_r2%
K683 %
A19.21 %
NRP151 %
R-U125.96 %
M_N329.816 %
J161.18 %
L37.42 %
TOTAL2081.7100 %
F125.46 %
O-Q65331 %
B-E174.68 %
G-I372.318 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Švédsko, 2020 demograficky strom SE1 Východné Švédsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SE1 Východné Švédsko demografická pyramída

ostatné: Švédsko, Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

susedia: Severné Švédsko, Južné Švédsko

podregióny: Štokholm, Östra Mellansverige

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Východné Švédsko - SE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE1