qr kod na stranku

Štokholm - SE11

regióny EÚ: Švédsko > Východné Švédsko > Štokholm


mapka Štokholm SE11
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202122,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020173
miera nezamestnanosti20218,3
miera zamestnanosti202178,3
počet obyvateľov20212 391 990
hustota obyvateľstva2019361,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202112,8
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202123,22
účasť na celoživotnom vzdelávaní202136,5
miera nezamestnanosti mladých202125,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202143,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,7
index demografickej závislosti202124,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202197,48
demograficky strom SE11 Štokholm podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Štokholm

nace_r2%
NRP15,41 %
J148,411 %
R-U78,16 %
F675 %
K60,65 %
O-Q366,828 %
A5,80 %
B-E695 %
M_N246,319 %
TOTAL1298,3100 %
L27,22 %
G-I213,716 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Štokholm, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Štokholm

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE11 Štokholm 1996 demografická pyramída demograficky strom SE11 Štokholm demografická pyramída

ostatné: Východné Švédsko, Östra Mellansverige, Štokholm

susedia: Östra Mellansverige

podregióny: Stockholms län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Štokholm - SE11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .