Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Štokholm - SE11

regióny EÚ: Švédsko > Východné Švédsko > Štokholm


mapka Štokholm SE11
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200.9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019166
miera nezamestnanosti20207.8
miera zamestnanosti202078.3
počet obyvateľov20202 377 081
hustota obyvateľstva2019361.8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202013.7
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202023.17
účasť na celoživotnom vzdelávaní202030.1
miera nezamestnanosti mladých202025.1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202039.9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206.7
index demografickej závislosti202024.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202095.75
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020101.32
demograficky strom SE11 Štokholm podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Štokholm

nace_r2%
K57.85 %
A3.40 %
R-U887 %
M_N240.119 %
J130.910 %
L23.52 %
TOTAL1274.9100 %
F65.65 %
O-Q353.928 %
B-E64.45 %
NRP10.51 %
G-I236.819 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Štokholm, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Štokholm

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE11 Štokholm 1996 demografická pyramída demograficky strom SE11 Štokholm demografická pyramída

ostatné: Východné Švédsko, Östra Mellansverige, Štokholm

susedia: Östra Mellansverige

podregióny: Stockholms län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Štokholm - SE11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE11