qr kod na stranku

Severné Švédsko - SE3

regióny EÚ: Švédsko > Severné Švédsko


mapka Severné Švédsko SE3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021109
miera nezamestnanosti20218,1
miera zamestnanosti202174,5
počet obyvateľov20211 756 578
hustota obyvateľstva20196,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202132,2
miera nezamestnanosti mladých202122,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202139,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,5
index demografickej závislosti202140,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,5
demograficky strom SE3 Severné Švédsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Švédsko

nace_r2%
A26,83 %
B-E108,313 %
F65,18 %
G-I138,517 %
J21,33 %
K101 %
L11,11 %
M_N86,511 %
NRP9,81 %
O-Q302,737 %
R-U38,55 %
TOTAL818,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Švédsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severné Švédsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE3 Severné Švédsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SE3 Severné Švédsko demografická pyramída

ostatné: Švédsko, Východné Švédsko, Južné Švédsko, Severné Švédsko

susedia: Východné Švédsko, MANNER-SUOMI, Južné Švédsko, Nórsko

podregióny: Norra Mellansverige, kód NUTS, Övre Norrland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Švédsko - SE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .