qr kod na stranku

Norra Mellansverige - SE31

regióny EÚ: Švédsko > Severné Švédsko > Norra Mellansverige


mapka Norra Mellansverige SE31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202199
miera nezamestnanosti20219,9
miera zamestnanosti202172,8
počet obyvateľov2021858 063
hustota obyvateľstva201913,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202133,6
miera nezamestnanosti mladých202124,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202144,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,2
index demografickej závislosti202141,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,18
demograficky strom SE31 Norra Mellansverige podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Norra Mellansverige

nace_r2%
A14,34 %
B-E56,114 %
F29,38 %
G-I69,418 %
J6,72 %
K3,41 %
L5,11 %
M_N39,610 %
NRP5,51 %
O-Q139,536 %
R-U18,75 %
TOTAL387,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Norra Mellansverige, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Norra Mellansverige

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE31 Norra Mellansverige 1996 demografická pyramída demograficky strom SE31 Norra Mellansverige demografická pyramída

ostatné: Severné Švédsko, Övre Norrland, Norra Mellansverige, kód NUTS

susedia: Östra Mellansverige, Sør-Østlandet, kód NUTS, Västsverige, Hedmark og Oppland, Oslo og Akershus

podregióny: Värmland, Dalarna, Gävleborgs län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Norra Mellansverige - SE31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .