Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Norra Mellansverige - SE31

regióny EÚ: Švédsko > Severné Švédsko > Norra Mellansverige


mapka Norra Mellansverige SE31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201994
miera nezamestnanosti20208.2
miera zamestnanosti202073.4
počet obyvateľov2020857 762
hustota obyvateľstva201913.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202015.31
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202036.62
účasť na celoživotnom vzdelávaní202026.6
miera nezamestnanosti mladých202019.6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202032.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20207.3
index demografickej závislosti202040.9
podiel zamestnanosti mužov a žien202095.99
podiel nezamestnanosti mužov a žien202095.06
demograficky strom SE31 Norra Mellansverige podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Norra Mellansverige

nace_r2%
K3.71 %
A11.83 %
R-U18.75 %
M_N36.19 %
J7.92 %
L5.81 %
TOTAL391.2100 %
F34.39 %
O-Q144.237 %
B-E52.713 %
G-I74.119 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Norra Mellansverige, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Norra Mellansverige

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE31 Norra Mellansverige 1996 demografická pyramída demograficky strom SE31 Norra Mellansverige demografická pyramída

ostatné: Severné Švédsko, Övre Norrland, kód NUTS, Norra Mellansverige

susedia: Östra Mellansverige, Sør-Østlandet, kód NUTS, Västsverige, Hedmark og Oppland, Oslo og Akershus

podregióny: Värmland, Dalarna, Gävleborgs län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Norra Mellansverige - SE31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE31