qr kod na stranku

Hedmark og Oppland - NO02

regióny EÚ: Nórsko > Nórsko > Hedmark og Oppland


mapka Hedmark og Oppland NO02
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20161,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201630,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020100
miera nezamestnanosti20213,7
miera zamestnanosti202175,1
počet obyvateľov2021370 603
hustota obyvateľstva20197,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202118,2
miera nezamestnanosti mladých201612,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201619,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20166,5
index demografickej závislosti202136,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,3

Zamestnanosť podľa sektorov, Hedmark og Oppland

nace_r2%
A8,85 %
B-E19,110 %
F15,38 %
G-I35,219 %
J5,33 %
M_N15,58 %
O-Q7139 %
R-U9,85 %
TOTAL183,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hedmark og Oppland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Hedmark og Oppland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO02 Hedmark og Oppland 1996 demografická pyramída demograficky strom NO02 Hedmark og Oppland demografická pyramída

ostatné: Nórsko, Sør-Østlandet, Trøndelag, Oslo og Akershus, Nord-Norge, Hedmark og Oppland, Vestlandet, Agder og Rogaland

susedia: Trøndelag, Sør-Østlandet, kód NUTS, Vestlandet, Norra Mellansverige, Oslo og Akershus

podregióny: Hedmark, Oppland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hedmark og Oppland - NO02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO02
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .