qr kod na stranku

Vestlandet - NO05

regióny EÚ: Nórsko > Nórsko > Vestlandet


mapka Vestlandet NO05
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20181,1
podiel dlhodobo nezamestnaných201828,1
miera nezamestnanosti20204,4
miera zamestnanosti202075,5
počet obyvateľov2020905 335
hustota obyvateľstva201919,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202012,77
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202032,24
účasť na celoživotnom vzdelávaní202016,8
miera nezamestnanosti mladých20209,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201613,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20204,5
index demografickej závislosti202028,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202093,71

Zamestnanosť podľa sektorov, Vestlandet

nace_r2%
J10,92 %
R-U18,34 %
F36,88 %
K6,61 %
O-Q170,537 %
A15,33 %
B-E65,414 %
M_N41,99 %
TOTAL455,6100 %
G-I84,819 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Vestlandet, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Vestlandet

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO05 Vestlandet 1996 demografická pyramída demograficky strom NO05 Vestlandet demografická pyramída

ostatné: Nórsko, Sør-Østlandet, Trøndelag, Oslo og Akershus, Nord-Norge, Hedmark og Oppland, Vestlandet, Agder og Rogaland

susedia: Trøndelag, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Hedmark og Oppland

podregióny: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Vestlandet - NO05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO05
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .