qr kod na stranku

Trøndelag - NO06

regióny EÚ: Nórsko > Nórsko > Trøndelag


mapka Trøndelag NO06
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20160,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201618,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020118
miera nezamestnanosti20213,7
miera zamestnanosti202177
počet obyvateľov2021471 124
hustota obyvateľstva201911,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202120,9
miera nezamestnanosti mladých20168,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201610,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20165
index demografickej závislosti202128,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202199,61

Zamestnanosť podľa sektorov, Trøndelag

nace_r2%
A10,34 %
B-E21,39 %
F25,910 %
G-I44,118 %
J9,24 %
M_N24,510 %
O-Q93,538 %
R-U8,94 %
TOTAL247,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Trøndelag, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Trøndelag

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO06 Trøndelag 1996 demografická pyramída demograficky strom NO06 Trøndelag demografická pyramída

ostatné: Nórsko, Sør-Østlandet, Trøndelag, Oslo og Akershus, Nord-Norge, Hedmark og Oppland, Vestlandet, Agder og Rogaland

susedia: kód NUTS, Övre Norrland, Vestlandet, Hedmark og Oppland, Nord-Norge

podregióny: Trøndelag

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Trøndelag - NO06, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO06


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO06
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .