qr kod na stranku

Agder og Rogaland - NO04

regióny EÚ: Nórsko > Nórsko > Agder og Rogaland


mapka Agder og Rogaland NO04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20181,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201830,6
miera nezamestnanosti20204,6
miera zamestnanosti202073,5
počet obyvateľov2020787 123
hustota obyvateľstva201932,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202013,19
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202037,68
účasť na celoživotnom vzdelávaní202016,2
miera nezamestnanosti mladých202013,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201615,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20205
index demografickej závislosti202024,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202094,18

Zamestnanosť podľa sektorov, Agder og Rogaland

nace_r2%
J10,93 %
R-U14,84 %
F30,18 %
K5,11 %
O-Q134,835 %
A7,32 %
B-E71,819 %
M_N29,78 %
TOTAL387,4100 %
G-I79,721 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Agder og Rogaland, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Agder og Rogaland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO04 Agder og Rogaland 1996 demografická pyramída demograficky strom NO04 Agder og Rogaland demografická pyramída

ostatné: Nórsko, Sør-Østlandet, Trøndelag, Oslo og Akershus, Nord-Norge, Hedmark og Oppland, Vestlandet, Agder og Rogaland

susedia: Sør-Østlandet, Vestlandet

podregióny: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Agder og Rogaland - NO04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .