qr kod na stranku

Nord-Norge - NO07

regióny EÚ: Nórsko > Nórsko > Nord-Norge


mapka Nord-Norge NO07
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20160,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201624,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019115
miera nezamestnanosti20213,9
miera zamestnanosti202176,1
počet obyvateľov2021482 513
hustota obyvateľstva20194,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202112,18
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202129,03
účasť na celoživotnom vzdelávaní202119,7
miera nezamestnanosti mladých20168,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201612,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20166,8
index demografickej závislosti202131,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,25

Zamestnanosť podľa sektorov, Nord-Norge

nace_r2%
R-U9,24 %
F23,19 %
O-Q105,543 %
A125 %
B-E20,58 %
M_N18,88 %
TOTAL246,7100 %
G-I48,920 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nord-Norge, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nord-Norge

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO07 Nord-Norge 1996 demografická pyramída demograficky strom NO07 Nord-Norge demografická pyramída

ostatné: Nórsko, Sør-Østlandet, Trøndelag, Oslo og Akershus, Nord-Norge, Hedmark og Oppland, Vestlandet, Agder og Rogaland

susedia: Trøndelag, kód NUTS, Övre Norrland, Pohjois- ja Itä-Suomi

podregióny: Nordland, Troms, Finnmark

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nord-Norge - NO07, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO07


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO07
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .