qr kod na stranku

Pohjois- ja Itä-Suomi - FI1D

regióny EÚ: Fínsko > MANNER-SUOMI > Pohjois- ja Itä-Suomi


mapka Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202120,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202195
miera nezamestnanosti20217,9
miera zamestnanosti202170
počet obyvateľov20211 274 651
hustota obyvateľstva20196,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202128,5
miera nezamestnanosti mladých202117,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202121,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,6
index demografickej závislosti202142
podiel zamestnanosti mužov a žien202196,49
demograficky strom FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Pohjois- ja Itä-Suomi

nace_r2%
A42,18 %
B-E7814 %
F43,88 %
G-I97,318 %
J13,52 %
K5,61 %
L5,11 %
M_N56,910 %
NRP4,61 %
O-Q168,731 %
R-U30,66 %
TOTAL546,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Pohjois- ja Itä-Suomi, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Pohjois- ja Itä-Suomi

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi 1996 demografická pyramída demograficky strom FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi demografická pyramída

ostatné: MANNER-SUOMI, Helsinki-Uusimaa, Pohjois- ja Itä-Suomi, Západné Fínsko, Etelä-Suomi

susedia: Západné Fínsko, Övre Norrland, Nord-Norge, Etelä-Suomi

podregióny: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Laponsko, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Pohjois- ja Itä-Suomi - FI1D, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1D


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1D
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .