qr kod na stranku

Etelä-Suomi - FI1C

regióny EÚ: Fínsko > MANNER-SUOMI > Etelä-Suomi


mapka Etelä-Suomi FI1C
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202199
miera nezamestnanosti20217,7
miera zamestnanosti202172,1
počet obyvateľov20211 147 484
hustota obyvateľstva201936,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní202127,6
miera nezamestnanosti mladých202118
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202125,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,2
index demografickej závislosti202143,1
podiel zamestnanosti mužov a žien2021102,24
demograficky strom FI1C Etelä-Suomi podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Etelä-Suomi

nace_r2%
A21,44 %
B-E85,317 %
F398 %
G-I104,420 %
J15,73 %
K71 %
L5,31 %
M_N56,711 %
NRP4,11 %
O-Q145,328 %
R-U28,36 %
TOTAL512,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Etelä-Suomi, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Etelä-Suomi

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FI1C Etelä-Suomi 1996 demografická pyramída demograficky strom FI1C Etelä-Suomi demografická pyramída

ostatné: MANNER-SUOMI, Helsinki-Uusimaa, Pohjois- ja Itä-Suomi, Západné Fínsko, Etelä-Suomi

susedia: Pohjois- ja Itä-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Západné Fínsko

podregióny: Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Etelä-Suomi - FI1C, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1C


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1C
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .