qr kod na stranku

Západné Fínsko - FI19

regióny EÚ: Fínsko > MANNER-SUOMI > Západné Fínsko


mapka Západné Fínsko FI19
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021100
miera nezamestnanosti20217,9
miera zamestnanosti202172,1
počet obyvateľov20211 378 851
hustota obyvateľstva201923,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202128,8
miera nezamestnanosti mladých202118,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202126,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,5
index demografickej závislosti202139,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202198,08
demograficky strom FI19 Západné Fínsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Fínsko

nace_r2%
A32,25 %
B-E112,318 %
F457 %
G-I118,219 %
J22,94 %
K7,51 %
L6,61 %
M_N7111 %
NRP5,21 %
O-Q172,427 %
R-U356 %
TOTAL628,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Fínsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západné Fínsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FI19 Západné Fínsko 1996 demografická pyramída demograficky strom FI19 Západné Fínsko demografická pyramída

ostatné: MANNER-SUOMI, Helsinki-Uusimaa, Pohjois- ja Itä-Suomi, Západné Fínsko, Etelä-Suomi

susedia: Etelä-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi

podregióny: Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Fínsko - FI19, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI19


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI19
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .